IAE pasirengusi naujoms statyboms
De­vy­ne­rius me­tus ne­be­vei­kian­ti Ig­na­li­nos at­omi­nė elek­tri­nė (IAE) pla­nuo­ja sta­ty­ti nau­ją In­for­ma­ci­jos cen­trą.

Jėgainės uždarymo projektus įgyvendinanti valstybės įmonė Ignalinos atominė elektrinė pasirašė 9,9 tūkst. eurų vertės sutartį su Lietuvos architektų sąjunga, kuri padės atrinkti Informacijos centro projektinius pasiūlymus.

Lietuvos architektų sąjunga IAE konsultuos nustatant konkurso dalyvių kvalifikacijos reikalavimus, vertinimo kriterijus, sutarties nuostatas, taip pat organizuos vertinimo komisijos sudarymą, kurioje bus trys IAE atstovai ir ne mažiau nei du architektai.

Su IAE komunikacijos vadove Ina Daukšiene BNS kol kas nepavyko susisiekti. Ji portalui 15min.lt teigė, kad Lietuvos architektų sąjunga konkurso organizavimui pasirinkta todėl, kad į vertinimo komisiją turi būti įtrauktas architektas, o tokio specialisto IAE neturi.

Anot 15min.lt, planuojama statyti vieno aukšto ne didesnį nei 1,8 tūkst. kvadratinių metrų pastatą, kuriame būtų lankytojams ir veiklos viešinimui skirtas informacijos centras, administracinės patalpos ir valgykla.

„Daugelis pastatų yra morališkai pasenę, nebeatitinka šiuolaikinių sanitarinių-higienos reikalavimų, yra neekonomiški ir reikalauja didelių finansinių investicijų, siekiant toliau palaikyti tinkamą jų būklę“, – portalui sakė I. Daukšienė.

Šių metų pabaigoje IAE taip part planuoja skelbti šimtamilijoninės vertės atliekyno statybos konkursą. Atliekyną sudarys trys gelžbetoniniai moduliai, kuriuose gali būti sudėta 100 tūkst. kubų į betoninius konteinerius supakuotų ir sucementuotų atliekų. Atliekynas bus įrengtas Stabatiškės aikštelėje, esančioje šalia Ignalinos AE teritorijos.

Atliekos į atliekyną bus dedamos iki 2038 metų, kol elektrinė bus galutinai uždaryta, sutvarkytos visos radioaktyviosios atliekos.