Į Lietuvą daugiau atvyko, nei išvyko
Lie­pos mė­ne­sį į Lie­tu­vą vėl at­vy­ko dau­giau žmo­nių nei iš­vy­ko – tai jau tre­čias mė­ne­sis iš ei­lės, kai gy­ven­to­jų mig­ra­ci­jos ba­lan­sas yra tei­gia­mas, ro­do Sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­to duo­me­nys.

Iš Lietuvos šiemet liepą išvyko 3929, o imigravo 4253 asmenys. Lyginant su praėjusių metų liepos mėnesiu, imigrantų skaičius išaugo 2,4 karto, o emigrantų skaičius padidėjo tik 3,1 procento.

Išankstiniais Statistikos departamento duomenimis, iš viso per septynis šių metų mėnesius iš Lietuvos emigravo 24 387 nuolatiniai gyventojai, imigravo 23 444 žmonės.

Šiemet, palyginti su 2017 metų sausio-liepos mėnesiais, imigrantų skaičius išaugo 2,1 karto, tuo metu emigrantų skaičius sumenko 19,1 procento.