Į konkurencijos užribį neleidžia išstumti modernizacija
Kon­ku­ren­ci­ja yra pa­grin­di­nis va­rik­lis, ska­ti­nan­tis per­mai­nas me­ta­lo ap­dir­bi­mo pa­slau­gų įmo­nė­se. Daž­nos mi­li­jo­ni­nius pro­jek­tus įgy­ven­di­nan­čios bend­ro­vės va­do­vas pa­brė­žė, kad se­niai kon­ku­ruo­ja­ma ne mū­sų ša­ly­je, o Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) vi­daus rin­ko­je.

Du milijonai eurų – tokia yra bendra Kauno rajone, Garliavoje, veikiančios bendrovės „Karbonas“ pastarųjų metų investicija į gamybinės veiklos modernizavimą ir plėtrą. Pasinaudoję ES struktūrinių fondų parama (923, 8 tūkst. eurų) garliaviečiai pastatė naują gamybinį cechą ir įsigijo modernią, didelio našumo metalo apdirbimo įrangą.

Su žyma „Slaptai“ garliaviečiai gamina detales karo pramonei ir dažnai net nenujaučia, koks bus galutinis produktas.

Bendrovės generalinis direktorius Vytautas Ruzgys džiaugėsi: projektas baigtas, kaip ir buvo planuota, paskutiniai įrenginiai į Garliavą atkeliavo rugsėjį, o lapkričio pradžioje naujame ceche jau pradėta gamyba. Šiuo metu ceche jau dirba 12 naujų darbuotojų, o iš viso planuojama įdarbinti 23 žmones. „Karbono“ generalinis direktorius prognozuoja, kad gamybos mastas artimiausiu metu padidės 20–30 procentų.

„Konkurencija, darbo jėgos trūkumas, būtinybė didinti darbo našumą“, – tokias pagrindines priežastis, paklaustas, dėl ko ryžosi milijoninėms investicijoms, įvardijo V. Ruzgys.

Savo produkto neturi

Ši metalo pjovimo, lankstymo bei suvirinimo paslaugas teikianti bendrovė neturi savo produkto, gamina detales ir mazgus pagal gamintojų užsakymus. Lietuvoje yra kelios bendrovės, taikančios tokias pačias technologijas, tačiau jos gamina savo gaminius ir nedirba taip intensyviai. Rekvizitai.lt duomenimis, bendrovės apyvarta 2017 metais siekė 5 mln. eurų ir, palyginti su 2013–2016 metais, išaugo 2 mln. eurų.

Šalies vidaus rinkoje lieka 70 proc. „Karbono“ gaminių. Tačiau užsakovai juos eksportuoja, tad įvertinus šį faktą galima teigti, kad iš tikrųjų bendrovės eksportas siekia 70–80 procentų. Tiesioginės eksporto rinkos yra Olandija, Belgija, Švedija, Norvegija, Vokietija.

Dažnai, su užsienio klientais susiderėjus dėl užsakymo, bendrovės vadovui V. Ruzgiui tenka pasirašyti konfidencialią sutartį. Su žyma „Slaptai“ garliaviečiai gamina detales karo pramonei ir dažnai net nenujaučia, koks bus galutinis produktas. „Karbonas“ dirba ne tik su karo, laivų ir naftos platformų pramonės atstovais, bet ir turi užsakymų iš medicinos, maisto, statybų srities, išorės ir vidaus interjero dizainerių, menininkų.

Paklaustas apie ateities plėtros planus V. Ruzgys teigė, kad artimiausius dvejus metus plėtros projektų „Karbonas“ vykdyti neketina.

Suplanuotas dar vienas etapas

Prie pabaigos artėja ir Panevėžio įmonės „Jutrix“ modernizacijos projektas. Šiuo metu bendrovė jau yra įsigijusi tris iš keturių planuotų įrenginių. „Esame užsisakę ir laukiame štampavimo preso. Elektroerozinės vielos pjovimo staklės, skirtos įvairiems sudėtingiems kontūrams išpjauti iš metalo lakštų bei sudėtingiems paviršiams apdirbti elektroeroziniu būdu, vertikalus CNC apdirbimo centras bei koordinatinė matavimo mašina jau sumontuoti ir veikia. Ši įranga mums leis išplėsti štampų gamybą“, – „Lietuvos žinioms“ sakė „Jutrix“ direktorius Valdas Genys. Panevėžiečiai ketina modernizuoti ir patį štampavimo procesą, kitais metais planuoja pirkti dar vieną šiuolaikinę liniją.

„Jutrix“ direktorius Valdas Genys teigė, kad nauja įranga įmonei leis išplėsti štampų gamybą. / „Jutrix“ nuotrauka

Ši metalo apdirbimo paslaugų įmonė, kurios specializacija – labai geros kokybės štampuotų, lenktų, gilaus tempimo detalių gamyba, apie 40 proc. pagamintos produkcijos parduoda Lietuvoje. Tačiau, kaip ir „Karbono“, eksporto mastai iš tiesų yra didesni: iš „Jutrix“ nupirktas detales kitos tarptautinės bendrovės sumontuoja, sukomplektuoja, ir galutinis produktas dažniausiai išvažiuoja iš Lietuvos. Pati įmonė daugiausia gaminių eksportuoja į Švediją, Daniją ir Vokietiją.

„Reikia didinti darbo našumą, gaminti greitai, kokybiškai ir pigiai. Nesnaudžia ir konkurencinė aplinka, su sena įranga Europoje nepakonkuruosi. Konkurencinėje kovoje laimi užsakovai arba vartotojai, o įmonės pralošia. Vidaus rinkoje stengiamės nekonkuruoti, atrasti savo nišą. Šiuo metu didžiausias konkurencinis pranašumas yra štampavimo detalės gamybos technologinis procesas. Kuo jis tikslesnis ir reikalaujantis mažiau tarpinių operacijų, tuo vertingesnis“, – kalbėjo V. Genys.

„Jutrix“ gamina baldų, elektros, buities ir automobilių pramonei, o produktų įvairovė siekia daugiau kaip 500 skirtingų gaminių. Per mėnesį pagaminama apie 200 vienetų nomenklatūros gaminių, t. y. daugiau kaip 1 mln. detalių

Siekdama didinti įmonės našumą ir konkurencingumą, gamybos plėtros projektą vykdo ir „Lanksti linija“. Alytiškiai taip pat planavo įsigyti ir įdiegti naujovišką metalo apdirbimo įrangą. Pasak „Lanksčios linijos“ vadovų, investicijos į modernią bei našią vamzdžių bei lakštinio metalo apdirbimo įrangą buvo būtinos norint išplėsti gaminių asortimentą bei dar geriau įsitvirtinti rinkoje. Įmonėje įdiegta naujausia metalo apdirbimo įranga alytiškiams leis patiekti rinkai geriausios kokybės bei plataus asortimento metalinius baldus ir jų sudedamąsias dalis ir užsakymus vykdyti per trumpesnį laiką.