Į banką “Swedbank“ – tik susitarus telefonu
Ko­mer­ci­nis ban­kas „Swed­bank“ nuo rugp­jū­čio im­asi nau­jo­vių – Pa­kruo­jy­je ir Za­ra­suo­se esan­čiuo­se pa­da­li­niuo­se ap­tar­naus tik iš anks­to trum­puo­ju te­le­fo­no nu­me­riu už­si­re­gis­tra­vu­sius klien­tus. Taip, pa­sak įmo­nės, no­ri­ma iš­veng­ti ei­lių.

„Swedbank“ atstovas spaudai Saulius Abraškevičius BNS teigė, kad naujovė pirmiausiai bus pradėta taikyti Pakruojyje ir Zarasuose.

„Pastebėjome, kad banko darbuotojai daug efektyviau aptarnauja atvykusius klientus, kai salėje nėra gyvos eilės. Be to, iš anksto žinodami, kokiu tikslu žmogus atvyksta į susitikimą, mūsų darbuotojai turi daugiau laiko pasiruošti konkrečiai konsultacijai ir suteikti klientui daugiau vertės“, – BNS atsiųstame komentare teigė S. Abraškevičius.

Nuo rugpjūčio 1 dienos klientai kviečiami paskambinti į „Swedbank“ konsultacijų centrą trumpuoju numeriu 1884 ir susitarti dėl jiems patogiausio susitikimo laiko. Ateidami į susitikimą klientai be asmens dokumento su savimi turėtų prisijungimo prie interneto banko priemones.