Gyventojai dalį remonto išlaidų susigrąžins iš sumokėtų mokesčių
Nuo ki­tų me­tų pra­džios gy­ven­to­jai ga­lės su­sig­rą­žin­ti da­lį pa­ja­mų mo­kes­čio už pa­tir­tas iš­lai­das, su­si­ju­sias su re­mon­to bei vai­kų prie­žiū­ros pa­slau­go­mis. Taip ti­ki­ma­si šio­se veik­los sri­ty­se su­ma­žin­ti pla­čiai iš­si­ke­ro­ju­sį „še­šė­lį“.

Gyventojų pajamų mokesčio (GPM) lengvata už savo ar sutuoktinio naudai atliktas paslaugas bus taikoma patyrus išlaidas, susijusias su pastatų ir kitų statinių apdailos ir bet kokio kito remonto, lengvųjų automobilių remonto darbais, taip pat nepilnamečių vaikų iki 18 metų priežiūra.

„Lengvata pasinaudoti bus galima tada, jei minėtus darbus atliks ir paslaugas suteiks Lietuvoje registravęs veiklą gyventojas ar įmonė, o pirkėjas turės darbų ar paslaugų suteikimą ir sumokėjimą patvirtinančius dokumentus“, – išplatintame pranešime teigė Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) Teisės departamento direktorė Rasa Virvilienė.

Ji dienraščiui „Lietuvos žinios“ patvirtino, kad šia lengvata siekiama paskatinti gyventojus įsigyti paslaugas iš legaliai jas teikiančių asmenų bei įmonių. Tikimasi, kad ilgalaikėje perspektyvoje ji taip pat prisidės prie šias paslaugas teikiančių verslininkų elgsenos pokyčių.

Tiks ne visos sąskaitos

Tiesa, svarbu žinoti, kad už darbams ar paslaugoms atlikti įsigytas reikalingas medžiagas, priemones, detales, mechanizmus, sistemas ir pan. lengvata nebus taikoma.

Taigi gyventojas, pageidaujantis pasinaudoti mokesčio lengvata, remonto darbus atlikusio asmens turėtų paprašyti, kad išrašomoje sąskaitoje faktūroje ar prekių (paslaugų) pirkimo – pardavimo kvite būtų išskirta remonto darbų kaina. Jei sąskaitoje bus nurodyta tik bendra kaina, tokia sąskaita gyventojui pasinaudoti nepavyks.

Maksimali suma, kurią galės susigrąžinti vienas asmuo, yra 400 eurų, jei jo pajamos buvo apmokestintos 20 proc. gyventojų pajamų mokesčio tarifu.

VMI atstovė priminė, kad maksimali išlaidų suma, nuo kurios galės būti susigrąžinta dalis GPM už minėtas paslaugas, yra 2 tūkst. eurų. Maksimali mokesčio suma, kurią galės susigrąžinti vienas asmuo, yra 400 eurų, jei jo pajamos buvo apmokestintos 20 proc. GPM tarifu.

Bendra išlaidų (įskaitant įmokas už studijas, profesinį mokymą, gyvybės draudimo įmokas ar įmokas į pensijų fondus bei palūkanas už iki 2009 metų sausio 1 dienos paimtą gyvenamojo būsto kreditą), kuriomis gali būti mažinamos apmokestinamosios pajamos, suma negalės viršyti 25 proc. gyventojo metinių apmokestinamųjų pajamų.

Kontrolė suveikia

R. Virvilienė nurodė, kad statybų, taip pat naudotų automobilių prekybos ir remonto bei automobilių detalių prekybos sektoriai yra VMI prioritetinės veiklos sritys. Joms, siekiant sumažinti pajamų apskaitymo bei mokesčių vengimo mastą, skiriamas ypatingas dėmesys.

VMI atstovė teigė, kad šiose srityse vyrauja atsiskaitymai grynaisiais pinigais, todėl susidaro palanki terpė neregistruotai veiklai vykdyti ir pajamoms slėpti.

„Šie pažeidimai sudaro sąlygas kitiems pažeidimams – pavyzdžiui, buhalterinėje apskaitoje neįtrauktų į apskaitą atlyginimų (taip pat ir neįdarbintiems) darbuotojams išmokėjimui“, – dienraščiui „Lietuvos žinios“ pabrėžė specialistė.

Jos tvirtinimu, VMI kontroliuojamos statybų sektoriaus įmonės ne tik deklaruoja didesnes pajamas, bet ir pradeda mokėti darbuotojams didesnius atlyginimus. Per 2018 metų 1–9 mėnesius, palyginti su 2017 metų tuo pačiu laikotarpiu, kontroliuojamų statybų sektoriaus įmonių deklaruojamos pajamos padidėjo 104 mln. eurų, sumokėta 7,3 mln. eurų daugiau mokesčių, o vidutinis darbo užmokestis per tą patį laikotarpį išaugo 11 procentų.

Automobilių pardavimo ir priežiūros sektoriuje stebėsenos kontrolės priemonės taikytos atrinktiems 256 rizikingiausiems mokesčių mokėtojams. Per 9 šių metų mėnesius, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu pernai, mokesčių mokėtojai, su kuriais buvo dirbama, deklaravo 5,5 mln. eurų daugiau pridėtinės vertės mokesčio (PVM), t. y. 31 proc. nuo viso sektoriaus deklaruoto PVM augimo. Fiksuojamas ir GPM prievolių, susijusių su darbo užmokesčiu, augimas – kontroliuotų mokesčių mokėtojų aibėje jos padidėjo 7 proc. (visame sektoriuje – 5 proc.). 256 mokesčių mokėtojai per 9 mėnesius sumokėjo 7,8 mln. eurų daugiau mokesčių, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu praėjusiais metais.

Auga ir individualios veiklos atvejų skaičius – šiais metais jis didesnis 8,5 procento.

Deklaruoti išlaidas galės kelissyk

Pirmąsyk susigrąžinti dalį sumokėto GPM gyventojai galės 2020 metais, pateikę metinę pajamų mokesčio deklaraciją už 2019 metus. Prie jos reikės pridėti skenuotus ar fotografuotus minėtų paslaugų suteikimą ir sumokėjimą patvirtinančius dokumentus.

Gyventojai, kurie nenori patys pildyti metinių pajamų deklaracijų ir pageidauja, kad preliminarias deklaracijas jiems parengtų VMI, informaciją apie savo patirtas išlaidas jau nuo 2019 metų galės mokesčių administratoriui teikti pranešimu (PRC912 forma). Gyventojų pateiktus duomenis apie išlaidas VMI jiems perkels į atitinkamų metų preliminarią gyventojo pajamų deklaraciją ir ją beliks pateikti.

Pranešimai apie patirtas išlaidas su paslaugos suteikimą ir sumokėjimą patvirtinančiais dokumentais galės būti teikiami tik elektroniniu būdu, per VMI elektroninio deklaravimo informacinę sistemą. Gyventojai galės patys rinktis, kada pateikti pranešimą – kaskart, kai patiria išlaidas ir už jas atsiskaito, vieną ar keliskart per metus, bet ne vėliau kaip iki kitų metų vasario 15 dienos. Tada VMI visą šią informaciją sukels į preliminariąją deklaraciją.

VMI pažymėjo, kad pranešimą apie išlaidas VMI reikia pateikti, kai gyventojas atsiskaito už jam suteiktą paslaugą. Todėl tais atvejais, kai darbai ar paslauga atlikti ir apmokėti ne tais pačiais kalendoriniais metais, pranešimas apie išlaidas turi būti teikiamas tik tada, kai mokėjimas yra atliktas ir išrašyta sąskaita faktūra arba prekių (paslaugų) pirkimo-pardavimo kvitas.

„Pavyzdžiui, jei sąskaita už automobilio remonto paslaugas gyventojui išrašyta 2019 metų lapkritį ir jis ją apmoka tais pačiais 2019-aisiais, duomenis apie patirtas išlaidas jis galėtų teikti jau 2019 metų lapkričio mėnesio pranešime. Jei sąskaita išrašoma 2019 metų gruodį, bet apmokama visa ar iš dalies tik 2020 metais, tuomet pranešimą reikėtų pateikti jau 2020 metais, t. y. tada, kai sąskaita yra faktiškai apmokėta“,– aiškino R. Virvilienė.

Prie pranešimo apie išlaidas pakaks pateikti tik sąskaitą faktūrą ar prekių (paslaugų) pirkimo – pardavimo kvitą, jei juose bus pažymėta apie apmokėjimą. Tais atvejais, kai apmokėjimas atliktas vėliau, nei išrašyta sąskaita, arba darbai atlikti vienais metais, o apmokėti – kitais, turės būti pridedami apmokėjimą patvirtinantys dokumentai: pinigų priėmimo kvitas, kasos aparato kvitas, kasos pajamų orderis ar bankinio pavedimo išrašas.