Gyvenimo ciklo fondai: pirmi daigai
Įgy­ven­di­nant pen­si­jų re­for­mą iki šiol vei­ku­sius an­tros pa­ko­pos pen­si­jų fon­dus kei­čia gy­ve­ni­mo cik­lo fon­dai – į juos vi­sų an­tros pa­ko­pos da­ly­vių lė­šos bus per­kel­tos iki 2019-ųjų vi­du­rio. Pir­mą­jį šių me­tų ket­vir­tį vi­sų an­tros pa­ko­pos pen­si­jų fon­dų grą­ža bu­vo tei­gia­ma, o vi­du­ti­nis in­ves­ti­ci­nio vie­ne­to ver­tės po­ky­tis su­da­rė 6,66 pro­cen­to.

Pirmojo ketvirčio pabaigoje, kaip pranešė Lietuvos bankas, antros pakopos pensijų fonduose sukauptas gyventojų turtas siekė 3 373,66 mln. eurų – nuo metų pradžios jis padidėjo 8 procentais. Antros pakopos pensijų fonduose kaupia 1,310 mln. Lietuvos gyventojų.

„Šių metų pradžia išskirtinė tuo, kad kartu veikia ir senieji pensijų fondai, ir įsteigti nauji gyvenimo ciklo fondai. Iki metų vidurio visas pensijų fonduose gyventojų sukauptas turtas bus perkeltas į gyvenimo ciklo pensijų fondus pagal dalyvių metus, o senieji kaupimo fondai nustos veikę. Kaupiant pagal gyvenimo ciklo principą bus optimizuotas gyventojų uždarbis, kurį jie galėtų prarasti pasirinkę pernelyg rizikingą ar konservatyvų pensijų fondą“, – pranešime nurodė Lietuvos banko Ilgalaikių taupymo ir draudimo produktų priežiūros skyriaus vyr. specialistė Viktorija Dičpinigaitienė.

Gyvenimo ciklo fondai, kurie pradėjo veiklą šių metų pradžioje, gavo vidutiniškai 9,37 proc. grąžą.

Didžiausią grąžą iš seniau veikiančių antros pakopos pensijų fondų turėjo akcijų pensijų fondai – ji sudarė vidutiniškai 12,11 procento. Mažiausią grąžą – 0,49 proc. – gavo konservatyvūs pensijų fondai. Mažos ir vidutinės akcijų dalies pensijų fondų vertė padidėjo atitinkamai 3,31 ir 6,74 procento.

„Akcijų rinkos metų pradžioje sparčiai kilo, tad naujų fondų vieneto vertės pokytis nuo įkūrimo pradžios siekia nuo 3,2 proc. konservatyviausiame fonde iki vidutiniškai 12,3 proc. – didžiausios rizikos fonduose, – pranešė UAB „SEB investicijų valdymas“ Investicijų valdymo grupės vadovas Ignas Pliuškys. – Tokia grąža per trumpą laikotarpį atrodo įspūdinga, tačiau po vieno prasčiausių investuotojams 2018 metų paskutinio ketvirčio buvo galima tikėtis geros metų pradžios akcijų rinkose. Todėl ir stengėmės kuo labiau pasinaudoti atsiradusiomis galimybėmis.“

Gyvenimo ciklo fondai, kurie pradėjo veiklą šių metų pradžioje, gavo vidutiniškai 9,37 proc. grąžą.

Specialistas aiškino, kad naujo fondo valdymas pirmomis jo gyvavimo dienomis – nemenkas iššūkis, nes įplaukos į fondą dar labai mažos, tad reikia didelio tikslumo norint jas investuoti. Įsteigus naują fondą paprasčiau yra laukti, kol jo turtas pasieks tam tikrą dydį, ir tik tada pradėti investuoti. Tačiau tokiu atveju fondo dalyvių turtas, kai rinkos kyla, „neįdarbinamas“, o keli procentai prarastos grąžos gali turėti nemažai įtakos viso kaupimo rezultatui. „Tad vos tik gyvenimo ciklo fonduose pradėjo kaupti pirmi klientai, nutarėme kuo greičiau ir tiksliau investuoti gautas lėšas. Šio sprendimo rezultatą jau galima matyti – kadangi pasaulio akcijų rinkos visus tris mėnesius gana stabiliai kilo, gauta nemenka grąža“, – kalbėjo I. Pliuškys.

Pasak jo, iš senųjų fondų perkėlus dalyvius į gyvenimo ciklo fondus, pusė jų pensiją kaups rizikingesniame fonde. Nors trumpuoju laikotarpiu klientams tai gali duoti ir teigiamą, ir neigiamą efektą, ilgą laiką kaupdami savo amžiaus grupei skirtame rizikingesniame fonde jie per 10 metų turėtų sukaupti 30 proc. didesnę sumą negu tie, kurie pasirinko konservatyvesnį fondą. Per pastaruosius 10 metų antros pakopos akcijų pensijų fondų metinė grąža siekė iki 9,4 procento.