Grįžtančius į Lietuvą vilioja ne tik alga – siūlo namus
Ban­dy­da­ma pri­si­vi­lio­ti į Lie­tu­vą grįž­tan­čius emig­ran­tus vie­na ša­lies kom­pa­ni­ja siū­lo pa­pil­do­mą mo­ty­va­ci­ją – ap­gy­ven­di­ni­mą.

Penktadienį Jungtinės Karalystės lietuvių bendruomenėje išplatintas darbo pasiūlymas tiems, kurie artimiausiu metu planuoja grįžti į Lietuvą.

Bendrovė, užsiimanti durpių gavyba, siūlo darbą mechanizatoriui-vairuotojui bei statybininkui.

Skelbiama, kad darbuotojui suteikiamas apgyvendinimas – butas miestelyje, esančiame netoli Šiaulių bei Radviliškio.

Be to, pasiūlymą priėmę kandidatai turės galimybę butą galės pamažu išsipirkti.

Visas sąlygas susidomėjusius kviečia aptarti bendrovės vadovas.