Geros naujienos Registrų centro darbuotojams: įvertins tuos, kurie stengsis
Su­val­dy­tos są­nau­dos, grei­ti spren­di­mai spren­džiant ne­efek­ty­vaus val­dy­mo prob­le­mas, už­ve­ria­mos lan­dos ko­rup­ci­jai ir nau­ja or­ga­ni­za­ci­nė struk­tū­ra. To­kius po­ky­čius ket­vir­ta­die­nį pri­sta­tė efek­ty­vu­mo, skaid­ru­mo ir at­vi­rų duo­me­nų kryp­ti­mi pa­si­ry­žęs ženg­ti Re­gis­trų cen­tras. 

„Įmonė turi milžinišką potencialą ir per tuos kelis mėnesius mums pavyko žengti tvirtus žingsnius jį atskleidžiant. Šią savaitę Registrų centro valdyba patvirtino naują organizacinę struktūrą ir Darbuotojų darbo apmokėjimo ir skatinimo taisykles. Tai labai svarbūs sprendimai siekiant efektyvaus, skaidraus įmonės valdymo, socialiai teisingo požiūrio darbuotojų atžvilgiu. Jie būtini išpildant lūkesčius atverti daugiau duomenų visuomenei, siekti aukščiausios klientų aptarnavimo kokybės ir teikti didesnę naudą valstybei“, – pranešime spaudai teigia Registrų centro direktorius Saulius Urbanavičius.

Vasarą pasikeitusi įmonės vadovybė teigia, kad pokyčius įmonėje buvo būtina vykdyti greitai ir ypač atsakingai. Beveik dvejus metus besitęsiantis neapibrėžtas laikotarpis įmonės valdyme atsiliepė įmonės reputacijai ir darbuotojų motyvacijai. Žiojėjo terpės korupcijai ir piktnaudžiavimui. Šiuo metu įmonėje pradėtų piktnaudžiavimo tyrimų dėl negautų pajamų vertė siekia 0,6 mln. Eur. Neatmetama, kad šiuo metu baigiamas vykdyti įmonės veiklos auditas atskleis daugiau tokių atvejų.

Sprendžiant įsisenėjusias problemas, pasak S. Urbanavičiaus, buvo kruopščiai išanalizuoti visi įmonės veiklos procesai, įvertintos trūkstamos, besidubliuojančios ir perteklinės veiklos, priimti sprendimai mažinti biurokratizmo lygį ir siekti inovatyvaus, atviro bei aukščiausią paslaugų kokybę užtikrinančio Registrų centro.

Pažymima, kad, patvirtinus naują organizacinę struktūrą, Klientų aptarnavimo vietų nemažės, tačiau bus gerinama teikiamų paslaugų kokybė ir spartinami procesai, bus kuriama lankstesnė jų valdymo sistema.

Taip pat ruošiamasi atverti vis daugiau duomenų visuomenei, kelti pateikiamos statistikos kokybės lygį. Diegti šiuolaikiškus įmonės valdymo, skaidrumo ir socialinės atsakomybės standartus. Skaičiuojama, kad vien šiuo metu pasiektų greitųjų laimėjimų ir naujos organizacinės struktūros metinis finansinis efektas turėtų siekti daugiau kaip 2 mln. Eur.

Saulius Urbanavičius./ Alinos Ožič nuotrauka

Šią savaitę Registrų centro valdyba taip pat patvirtino naujas įmonės Darbuotojų darbo apmokėjimo ir skatinimo taisykles, leisiančias užtikrinti socialiai atsakingą darbo užmokesčio mokėjimą visiems įmonės darbuotojams.

„Iki šiol turėdavome atvejų, kai tą patį darbą dirbančių darbuotojų darbo užmokesčiai skirdavosi iki 3 kartų. Turėjome neadekvačiai išpūstą administracinį aparatą. Jei mūsų tikslas yra gerinama paslaugų kokybė, geriausios kompetencijos ir įsitraukę į įmonės veiklą darbuotojai, tai tokios situacijos toleruoti negalime. Dėl to nauja tvarka leis užtikrinti, kad visus savo darbuotojus vertinsime pagal jų indėlį ir kompetenciją, o ne pagal nerašytus susitarimus ar pažintis. Labai svarbu, kad jau nuo šių metų lapkričio kelsime mažiausiai uždirbančių darbuotojų atlyginimus“, – kalba S. Urbanavičius.

Naujoji Registrų centro struktūra įsigalios nuo 2019 m. kovo 1 dienos, o darbo taisyklės ir su jomis numatytas atlyginimų didinimas mažiausiai uždirbantiems įmonės darbuotojais – jau nuo šių metų lapkričio 1 dienos.

Registrų centras tvarko esminius valstybės informacinius išteklius – pagrindinius valstybės registrus ir informacines sistemas. Juose kaupiami mūsų šaliai svarbūs duomenys, kurių pagrindu kuriamos ir teikiamos elektroninės paslaugos. Šiuo metu įmonėje dirba apie 1,6 tūkst. darbuotojų.