Galimą lėšų iššvaistymą Lietuvos pašte tirs FNTT
Iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl ga­li­mo tur­to iš­švais­ty­mo vals­ty­bės val­do­ma­me Lie­tu­vos pa­šte pa­ves­ta at­lik­ti Fi­nan­si­nių nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mo tar­ny­bai (FNTT), tai pa­tvir­ti­no Ge­ne­ra­li­nė pro­ku­ra­tū­ra ir FNTT.

„Atlikti šį ikiteisminį tyrimą yra pavesta Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai. Šiuo metu, siekiant nepakenkti ikiteisminio tyrimo sėkmei, daugiau viešintinų detalių nėra“, – BNS pranešė prokuratūra.

FNTT nurodė BNS, kad tyrimas tarnybai pavestas Vilniaus apygardos prokuratūros prokuroro sprendimu. Daugiau detalių tarnyba nepateikė.

Praėjusią savaitę paskelbta, kad Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl galimo turto iššvaistymo Lietuvos pašte.

Susisiekimo ministerija tuomet paskelbė, kad buvę Lietuvos pašto vadovai 2012–2016 metais galimai iššvaistė apie 3,7 mln. eurų bendrovės lėšų. Jie esą abejotinais tikslais įsiteigė antrinę įmonę „LP Mokėjimų sprendimai“.

Lietuvos paštas buvo vienintelis bendrovės akcininkas, o jai tada vadovavo tuometinė Lietuvos pašto vadovė Lina Minderienė.

Su L. Minderiene BNS nepavyko susisiekti ir trečiadienį.