Finansų ministras giriasi milijardiniu valstybės rezervu
Lie­tu­vos fi­nan­si­niai re­zer­vai, ku­rie ga­lė­tų būt nau­do­ja­mi at­si­ra­dus fi­nan­si­niams su­nku­mams, sie­kia apie 1 mlrd. eu­rų ir bus di­di­na­mi to­liau, tei­gia fi­nan­sų mi­nis­tras Vlius Ša­po­ka.  

„Bendroje rezervų sistemoje metų pabaigoje turėsime apie milijardą eurų. Ateinančiais metais ketiname juos didinti. Valstybės kontrolė yra pasisakiusi, kad tuos rezervus turime kaupti,“ – ketvirtadienį Seime per Vyriausybės valandą pareiškė ministras, atsakydamas į liberalo Kęstučio Glavecko klausimą, ar Vyriausybė kaupia finansines atsargas ir ruošiasi finansiniams sunkumams.

K. Glaveckui be kita ko pabrėžė, kad viso pasaulio valstybių ekonomikose ir finansuose ši savaitė nerami, nes biržose kritimai siekė 5–7 procentus.

„Tos prognozės apie krizes nėra dar varpai, bet – varpeliai“, – teigė parlamentaras.

V. Šapoka tikino, kad iš trumpo akcijų rinkų smukimo laikotarpio negalima spręsti apie gresiančias krizes.

„Iš vienos dienos toli siekiančių išvadų (dėl korekcijų akcijų rinkose – BNS) daryti negalima, nes panašią situaciją turėjome pavasarį“, – teigė ministras.

Tačiau jis pabrėžė, kad „reikia būti apdairiems ir sekti šį svarbų indikatorių“.

Tarptautinis valiutos fondas šią savaitę perspėjo, kad rizikos pasaulinei finansų sistemai pastaraisiais mėnesiais „šiek tiek“ išaugo dėl keblios padėties kai kuriuose besivystančiose rinkose bei toliau tvyrančios prekybos karo įtampos.