Espo: Astravo atominės elektrinės statybų aikštelė parinkta netinkamai
Es­po kon­ven­ci­jos ša­lys ket­vir­ta­die­nį pa­skel­bė, kad ne­to­li Bal­ta­ru­si­jo­je sta­to­mos As­tra­vo at­omi­nės elek­tri­nės (AE) sta­ty­bų aikš­te­lė bu­vo par­ink­ta ne­tin­ka­mai, pa­žei­džiant kon­ven­ci­ją.

Tai BNS patvirtino Lietuvos delegacijai susitikime Ženevoje vadovavęs energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas.

„Sprendimas maksimaliai palankus Lietuvai. Šiandien (konvencijos – BNS) šalių susitarime buvo patvirtinta išvada, kad Baltarusija, statydama Astravo atominę elektrinę, pažeidė tarptautinius susitarimus ir konkrečiai Espo konvenciją, ir pažeidė šią konvenciją pagal tris straipsnius. Tokiu būdu tai yra galutinis sprendimas“, – BNS iš Ženevos sakė Ž. Vaičiūnas.

Nuo antradienio vykstančiame susitikime buvo sprendžiama, ar patvirtinti konvencijos Įgyvendinimo komiteto parengtus sprendimus dėl reikalavimus pažeidusių valstybių.

Aplinkos ministerijos teigimu, skundą, kad atliekant Astravo AE poveikio aplinkai vertinimą buvo pažeista konvencija, Lietuva pateikė dar 2011 metais, negavusi Baltarusijos atsakymų į užduotus esminius klausimus.

2013 metais Įgyvendinimo komitetas konstatavo, kad Baltarusija, plėtodama AE projektą, pažeidė konvencijos nuostatas, ir pateikė rekomendacijas pažeidimams ištaisyti. Šias rekomendacijas 2014 metais patvirtino konvencijos šalių 6-asis susitikimas. Įgyvendinimo komitetui buvo pavesta išsamiai įvertinti Baltarusijos veiksmus jas įgyvendinant.

Komitetas 2017–2018 metais išnagrinėjo Astravo AE poveikio aplinkai vertinimo dokumentus ir nusprendė, kad Baltarusija pažeidė Espo konvenciją, nepagrindusi galutinio sprendimo Astravą pasirinkti aikštele branduolinei jėgainei statyti.

Lietuva yra pagrindinė už 50 kilometrų nuo Vilniaus statomos Astravo jėgainės kritikė – jos teigimu, objektas statomas nesaugiai, nesilaikant tarptautinių įsipareigojimų, tuo metu Minskas kaltinimus neigia.