EP Transporto komitetas pritarė nepalankiausiam Lietuvai variantui
Eu­ro­pos par­la­men­to Trans­por­to ko­mi­te­tas, svars­ty­da­mas Mo­bi­lu­mo pa­ke­tą, ket­vir­ta­die­nį pri­ta­rė vie­nam iš tri­jų siū­ly­mų, ku­ria­me nu­ma­ty­tas pri­va­lo­mas vil­ki­kų grą­ži­ni­mas na­mo. Su­si­sie­ki­mo mi­nis­tras sa­ko, kad pri­tar­ta blo­giau­siam va­rian­tui.

„Buvo pateikti trys raportai ir nubalsavo tiktai už vieną, kitus atmetė, nubalsavo būtent už tą, kuris buvo blogiausias mums, nes tame raporte numatytas vilkiko grąžinimas privalomas. Tai yra, kas keturias savaites, nesvarbu vilkikas pilnas ar tuščias, turi grįžti namo“, – BNS telefonu iš Briuselio teigė Rokas Masiulis.

Šiam pasiūlymui ir visam Mobilumo paketui dar turės pritarti Europos parlamentas.

Anot ministro, yra vilčių, kad Europos parlamentas balsuos priešingai, nes vilkikų gražinimas buvo atmestas gruodžio pradžioje ES Transporto ministrų taryboje.

„Kai prasidės dialogai dėl parlamento (...), tikimės, kad arba pavyks įtikinti, kad toks balsavimas neturi būti daromas, nes jau Europos viduje nesutariam, kas turi būti tame Mobilumo pakete, arba tiesiog prisidės daugiau šalių, kurioms šis reikalavimas nėra tinkamas ir tiesiog bus nubalsuota prieš visą paketą“, – teigė R. Masiulis.

Transporto komitetas ketvirtadienį nepritarė siūlymams dėl vairuotojų darbo ir poilsio režimų bei vairuotojų komandiravimo.

„Buvo numatyta, kad vairuotojai turi miegoti specialiose vietose, (...) tai buvo nenaudingas dalykas, nes tų vietų tiesiog nėra. (...) Dar buvo numatyti apribojimai kabotažo veiklai, kad labai trumpai mes galime tarp užsienio šalių pavažinėti, o po to vėl reikia išvažiuoti iš šalies“, – aiškino ministras.

Briuselyje šiuo metu esantis Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „Linava“ sekretorius transporto politikai Tomas Garuolis teigia, kad balsavimas parodė, jog Transporto komitete tarp parlamentarų nėra politiškai aiškaus nusistatymo dėl Mobilumo paketo.

„Šitas balsavimas parodė, kad yra susiskaldymas, galbūt paskutinėmis dienomis parlamentarai pradeda suprasti, kur link veda tokie siūlymai. Vieningos rinkos skaldymas, įmonių išmetimas iš rinkos, kurios sugeba ir gali konkuruoti, ir sėkmingai konkuruoja“, – BNS sakė T. Garuolis.

R. Masiulio teigimu, šiuo metu svarbiausia mobilizuoti Lietuvos europarlamentarus, kad jie visi vieningai balsuotų prieš Mobilumo paketą – tai, anot jo, garantavo ir Lenkijos bei Bulgarijos ministrai. Be to, bus toliau tęsiamos diskusijos su svyruojančią nuomonę turinčiomis šalimis.

„Bendra nuostata mūsų yra, kad su daug dalykų mes irgi linkę sutikti, kad konkurencija būtų sveikesnė, bet nesutinkam su protekcionistinėm nuostatom, kurios dirbtinai žlugdo konkurenciją“, – pabrėžė ministras.

ES rengiamu Mobilumo paketu siekiama reglamentuoti kelių transporto vežėjų galimybes verstis profesine veikla, pateikimą į krovinių vežimo rinką, ketinta nustatyti vairuotojų komandiravimo, poilsio laiko ir kitas socialines taisykles.

Ketvirtadienį Transporto komitetui balsuojant dėl Europos Sąjungos (ES) Mobilumo paketo, Rytų Europos vežėjai Briuselyje surengė protesto akciją.

Proteste dalyvavo apie 600 vežėjų iš Bulgarijos, Rumunijos, Vengrijos, Lenkijos ir Lietuvos. Protesto akciją organizavo Bulgarijos vežėjų asociacija.