Elektros tiekimas atnaujintas visiems vartotojams
Dėl stip­raus vė­jo an­tra­die­nį vi­so­je Lie­tu­vo­je be elek­tros li­kus apie 30 tūkst. žmo­nių, iki vė­laus va­ka­ro vi­si su­tri­ki­mai bu­vo pa­ša­lin­ti, tei­gia bend­ro­vė „E­ner­gi­jos skirs­ty­mo ope­ra­to­rius“ (ESO).

„Šiandien viskas yra atkurta, nes vėjas jau vakar vakare rimo ir tie gedimai, kurie buvo registruoti, vakar iki vėlaus vakaro viskas buvo sutvarkyta“, – BNS sakė ESO atstovas Tomas Kavaliauskas.

Antradienį įvairiu metu be elektros buvo likę iš viso apie 30 tūkst. ESO klientų. Dalis jų elektros neturėjo trumpą laiką.

Elektros tiekimo sutrikimų buvo visoje Lietuvoje, o pavakare, vėjui sustiprėjus – Vilniaus ir Utenos regionuose. Ant elektros linijų verčiantis medžiams ir jų šakoms, kai kur jos buvo nutrauktos. Sutrikimus šalino daugiau nei 100 operatyvinių brigadų.