Elektros kaina šaldytuvui per metus: Danijoje – 78 eurai, Lietuvoje – 27 eurai
Ar ži­nai, kiek kai­nuo­ja elek­tra šal­dy­tu­vui per me­tus? Pri­klau­so nuo to, ku­rio­je ša­ly­je esi. Bran­giau­siai Eu­ro­pos Są­jun­go­je už elek­trą mo­ka da­nai – vie­no tre­jų me­tų se­nu­mo A++ ka­te­go­ri­jos šal­dy­tu­vo su šal­dik­liu iš­lai­ky­mas Da­ni­jo­je per me­tus kai­nuo­ja 78 eu­rus.

Lietuvoje elektra tokiam šaldytuvui per metus kainuoja beveik tris kartus mažiau – 27 eurus. Kaip rodo 2018 m. pirmo ketvirčio „Eurostat“ duomenys, kuriuos skelbia tinklaraštis Euroblogas.lt, elektra Lietuvoje kol kas yra antra pagal pigumą Europoje – mažiau už ją moka tik bulgarai.

Šaldytuvo išlaikymas per metus antroje pagal brangumą šalyje – Vokietijoje – kainuoja 74 eurus. Trečia pagal elektros brangumą šalis – Belgija (68 eurai).

Vidutiniškai ES šaldytuvo išlaikymas kainuoja 51 eurą.