Elektros kaina Lietuvoje susitraukė beveik penktadaliu
Pra­ėju­sią sa­vai­tę elek­tros ener­gi­jos kai­nos ma­žė­jo vi­so­se Bal­ti­jos ša­ly­se. Tie­sa, nors Lie­tu­vo­je elek­tra at­pi­go, o ga­my­ba au­go dau­giau nei 40 proc., mū­sų ša­ly­je kai­na vis dar aukš­čiau­sia.

Estijoje elektros kaina sumenko mažiau nei procentu, iki 46,28 EUR/MWh, Latvijoje – 17 proc., iki 47,87 EUR/MWh, o Lietuvoje elektros kaina krito 19 proc. ir pasiekė 48,01 EUR/MWh.

„Elektrum Lietuva“ ekspertų vertinimu, kainos visose „Nord Pool“ biržos prekybos zonose krito dėl išaugusių elektros energijos gamybos apimčių vėjo jėgainėse. Tiesa, kiek vėsesni, sausesni orai ir dėl to sumenkusi gamyba hidroelektrinėse neleido elektros kainoms kristi dar sparčiau, taip teigė Karolis Bagdonas, „Elektrum Lietuva“ smulkaus ir vidutinio verslo klientų vadovas, komentare spaudai.

Palyginti su ankstesne savaite, spalio 22–28 dienomis elektros energijos gamybos suvartojimas Baltijos šalyse išaugo 5 proc., iki 545 GWh. Estijoje rodiklis augo sparčiausiai – 7 proc., iki 162 GWh, Lietuvoje – 5 proc., iki 241 GWh ir Latvijoje – 4 proc., iki 143 GWh.

Praėjusią savaitę elektros energijos gamyba Baltijos šalyse susitraukė 5 proc., iki 311 GWh. Lietuvoje gamybos apimtys išaugo net 41 proc., iki 81 GWh. Latvijoje ir Estijoje rodiklis susitraukė atitinkamai 33 proc., iki 63 GWh ir 5 proc., iki 168 GWh.

Visos trys Baltijos šalys kartu pasigamino 57 proc. reikalingos elektros energijos. Estijoje gamyba suvartojimą pranoko 4 proc. Lietuva pasigamino 34 proc., o Latvija – 44 proc. šaliai reikalingos elektros.