Ekonominė padėtis regionuose – ne beviltiška, bet grėsminga
Nors bend­ras ša­lies vers­lo ap­lin­kos ver­ti­ni­mas ge­rė­ja tre­čius me­tus iš ei­lės, kai ku­rių Lie­tu­vos re­gio­nų pa­dė­tis ne­si­kei­čia. Per pa­sta­ruo­sius me­tus di­die­ji ša­lies mies­tai bei ku­ror­tai iš­li­ko pa­trauk­lūs vers­lui, ta­čiau Lie­tu­vos šiau­rė­je ir piet­va­ka­riuo­se esan­tys pa­sie­nio ruo­žai šiais me­tais iš­sis­ki­ria ne­pa­lan­kiu vers­lo ap­lin­kos ver­ti­ni­mu.

Tai parodė „Citadele“ banko trečius metus iš eilės inicijuotas tyrimas „Verslo kliūčių žemėlapis 2018“. Savo nuomonę apie verslo aplinką išsakė 504 smulkios ir vidutinės įmonės, 34 regioninės verslo asociacijos, visų 60 savivaldybių administracijų atstovai.

„Lygindami dabartinę situaciją su 2016-ųjų duomenimis, matome tikrai pozityvias bendras tendencijas: pačių verslininkų manymu, Lietuvoje verslo aplinka tampa vis palankesnė. Prieš trejus metus verslo aplinką gerai arba labai gerai vertino 14 proc. šalies verslininkų, o šiemet taip mano 28 proc. respondentų. Tačiau kai kurių rajonų situacija tikrai kelia nerimą, mat juose verslo kliūčių koncentracija kasmet išlieka pati didžiausia. Sunkiausiai sekasi Pagėgių bei Zarasų rajonų savivaldybėms“, – pranešime teigė „Citadele“ banko Smulkiųjų ir vidutinių verslo klientų departamento vadovė Giedrė Kubiliūnienė.

Prasčiausia verslo aplinka yra šiaurinėje ir vakarinėje Lietuvos dalyje. Tai yra pasienio ruožo zonos.

2016 ir 2017 metais į lyderių dešimtuką pateko visos kurortinių miestų savivaldybės, o šiemet sąrašo viršūnėje akivaizdūs pokyčiai. „Pagal regionus pirmoje vietoje, kaip ir pernai, atsidūrė Neringos savivaldybė, kurioje 1000 gyventojų tenka daugiausia įmonių visoje Lietuvoje – net 61. Antroje vietoje išliko Vilnius, iš lyderių trejeto iškrito Kaunas, užleisdamas vietą Palangai, kurioje įmonių skaičius augo labai sparčiai. Tarp lyderių šiemet taip pat nebeliko ir Birštono bei Druskininkų savivaldybių. Pastaroji patyrė vieną didžiausių kritimų ir smuktelėjusi per 17 pozicijų reitinge užima 22 vietą“, – komentavo G. Kubiliūnienė.

Pasienio regionų padėtis pavojinga

„Verslo kliūčių žemėlapyje“ kiekvienai savivaldybei apskaičiuotas verslo laisvės indeksas – didesnis jo rodiklis rodo mažesnes kliūtis mažoms ir vidutinėms įmonėms. Indekso augimas iš viso užfiksuotas 19 savivaldybių, 39 regionuose indeksas sumažėjo, o 2 – liko nepakitęs.

Savivaldybių, turinčių daugiausia kliūčių verslui, sąrašo apačioje atsidūrė Pagėgiai (verslo laisvės indeksas – 57 proc. Lietuvos vidurkio), Zarasų rajonas (60 proc.), Biržų rajonas (60 proc.), Visaginas (60 proc.), Pakruojo rajonas (61 proc.). 2016 metais nepalankiausiomis sąlygos verslui ryškiai išsiskyrė Šiaurės Rytų Lietuvos regionas bei pietryčiuose esančios savivaldybės. Praėjusiais metais prasčiausiai verslo aplinka vertinta Tauragės ir Utenos apskrityse, o šiemet verslo barjerų „epicentras“ vėl sugrįžo į šiaurės rytus ir išsiplėtė Marijampolės regione.

„Geografiškai arti patrauklių užsienio zonų esantys regionai turi laikytis nacionalinio reguliavimo ir, vargu ar net geranoriškiausios vietinės iniciatyvos galėtų padėtį pagerinti iš esmės“, – teigė G. Kubiliūnienė.

Įmonių vadovų apklausa parodė, kad verslininkai įdėmiai seka tendencijas ir jomis naudojasi. „Skirtingai nei praėjusiais metais, verslininkai mato kur kas daugiau galimybių verslo plėtrai išnaudoti ketvirtąją pramonės revoliuciją. Ir jei praėjusiais metais net 55 proc. net nežinojo, kas tai yra, šiemet tokių belikę vos 28 procentai. Džiugina ir tai, kad verslininkai iš esmės nemato didelės problemos dėl sumažėjusių Europos Sąjungos investicijų srautų“, – aiškino G. Kubiliūnienė.

Tyrimas atskleidė, kad viena didžiausių problemų artimiausiu metu – kvalifikuotos darbo jėgos stygius.

Sekina nuolatinė įtampa

Lietuvos verslo konfederacijos (LVK) Mokesčių komisijos pirmininkas Marius Dubnikovas atkreipė dėmesį į tai, kad didmiesčių ir kurortų bei pasienio regionų situacija tampa vis panašesnė į pasivažinėjimą visiškai skirtingais greičiais.

„Akivaizdu, kad pasienio regionus labai sekina nuolatinis konkurencinis adrenalinas, keliamas nepalankių verslo sąlygų, už kurias atsakinga ne tik vietos, nacionalinė valdžia, bet ir neblėstantis kaimyninių šalių patrauklumas vartotojams. Skirtumas tarp to, kas yra Lietuvoje ir kas kaimyninėse šalyse, toks didelis, kad padeda išvesti nemažą dalį pinigų iš mūsų šalies. Jei tokia situacija toliau bus ignoruojama, turėsime rimtų nemalonumų“, – įsitikinęs M. Dubnikovas.

Jo nuomone, sunkiai kvėpuojantys, ribotomis plėtros galimybėmis pasižymintis regionai laikui bėgant taps darbo jėgos ir vartotojų donorais arba vietiniams lyderiams, arba užsienio šalims. „Turėtų prisidėti ir vietos savivaldybės, peržiūrėti verslui sudaromas sąlygas bei jas palengvinti, stengtis eliminuoti biurokratines kliūtis, nes galiausiai tai atsilieps ir jų surenkamiems mokesčiams, gyvenimo patrauklumui“, – sakė jis.

„Lietuvos žinių“ inf.