E. varžytynėse auga parduodamų mokyklų kiekis
Ants­to­lių ir ban­kro­to ad­mi­nis­tra­to­rių var­žy­ty­nė­se, sa­vi­val­dy­bių bei Tur­to ban­ko or­ga­ni­zuo­ja­muo­se auk­cio­nuo­se per tris šių me­tų ket­vir­čius par­duo­ta tur­to už 45,8 mln. eu­rų. Tai yra 9 proc. dau­giau nei per­nai per de­vy­nis mė­ne­sius, kai par­duo­to tur­to ver­tė bu­vo 42 mln. eu­rų.

Naujausiais Registrų centro duomenimis, e. varžytynių portale šiemet per tris šių metų ketvirčius buvo paskelbta per 8,9 tūkst. varžytynių ir aukcionų, įvyko – 1 666, rašoma pranešime spaudai.

Vien trečiąjį šių metų ketvirtį paskelbta daugiau kaip 2,8 tūkst. varžytynių ir aukcionų, įvyko – 619, o turto parduota už 13,8 mln. eurų.

Daugiausiai turto – iš viso už 7,3 mln. eurų – trečiąjį ketvirtį parduota antstolių skelbtose varžytynėse. Didžiausią parduoto turto vertės dalį sudarė nekilnojamasis turtas. Bankroto administratorių skelbtose varžytynėse parduoto turto vertė siekė 1,9 mln. eurų.

Per metus pastebimai išaugo savivaldybių skelbiamų aukcionų skaičius – šiemet savivaldybės paskelbė 314 aukcionų, iš jų 64 įvyko, o parduoto nekilnojamojo turto vertė buvo 3,2 mln. eurų (pernai trečiąjį ketvirtį – 139 paskelbti aukcionai, parduoto turto vertė – 0,7 mln. eurų).

Trečiąjį šių metų ketvirtį savivaldybių organizuotuose aukcionuose už 73,6 tūkst. eurų buvo parduotas trijų aukštų 1 503 kv. m ploto bendrabutis Molėtuose, Šiaulių rajono Jonelaičių kaime už 10,4 tūkst. eurų parduotas 438 kv. m ploto paslaugų pastatas ir 0,8 ha ploto sklypas.

Savivaldybių skelbiamuose aukcionuose pastebimas ir išaugęs parduodamų mokyklų kiekis. Vien trečiąjį šių metų ketvirtį Pakruojo rajono Preičiūnų kaime už beveik 2,5 tūkst. eurų parduota 291 kv. m ploto mokykla su gyvenamuoju butu ir priklausiniais bei 0,3 ha ploto sklypas, Prienų rajono Kleboniškių kaime už 14,1 tūkst. eurų parduoda 232 kv. m ploto mokykla bei 0,4 ha ploto sklypas, Plungės rajone už 18 tūkst. eurų parduota Aleksandravo kaime esanti 715 kv. m ploto mokykla, kiti pastatai ir 1,02 ha ploto sklypas.

Turto bankas trečiąjį ketvirtį paskelbė 153 aukcionus, 71 aukcionas įvyko, o parduoto turto vertė siekė 1,3 mln. eurų.