Dideliems energijos vartotojams – galimybė susigrąžinti dalį VIAP lėšų
Vy­riau­sy­bei nu­spren­dus ge­rin­ti vers­lo są­ly­gas ir di­fe­ren­ci­juo­ti vie­šuo­sius in­te­re­sus ati­tin­kan­čių pa­slau­gų (VIAP) kai­ną daug ener­gi­jos su­var­to­jan­čioms pra­mo­nės įmo­nėms, kei­čia­ma VIAP kai­nos nu­sta­ty­mo me­to­di­ka.

Kainų komisija, antradienį patvirtinusi metodikos pakeitimus, teigia, jog didžiosios įmonės, per metus suvartojančios daugiau nei 1 gigavatvalandę (GWh) elektros, galės susigrąžinti dalį (85 proc.) sumokėtos VIAP kainos, susijusios su elektros gamyba, naudojant atsinaujinančius energijos išteklius,

Susigrąžinama lėšų dalis bus skaičiuojama nuo 1 GWh viršijančio suvartoto elektros kiekio. Pasinaudoti šia priemone galės tik skolų už VIAP neturinčios įmonės, esama ir kitų sąlygų.

Pasak komisijos, nauja tvarka bus taikoma nuo 2019 metų pradžios, bet iki tol turės būti gautas Europos Komisijos pritarimas.

Tarp ypač daug energijos naudojančių įmonių yra „Orlen Lietuva“, „Lifosa“, „Achema“ ir kitos. Pakeitimai turėtų būti aktualūs daugiau kaip 800 įmonių.

Energetikos ministerija liepą skelbė, kad sukūrus geresnes verslo sąlygas, per 15 metų planuojama pritraukti investicijų už daugiau nei 700 mln. eurų. Panašias diferencijuotas VIAP schemas taiko Danija, Graikija, Prancūzija, Vokietija, Lenkija, Latvija, Rumunija, Slovėnija, Čekija, Bulgarija, Švedija ar Jungtinė Karalystė.

VIAP lėšomis remiama atsinaujinančios elektros gamyba, elektros rezervai. VIAP biudžetas šiemet sieks 145,271 mln. eurų (pernai – 146,243 mln. eurų).