Didėja konkurencija gamtinių dujų biržoje
Pra­ėjus dviem mė­ne­siams po Su­skys­tin­tų gam­ti­nių du­jų ter­mi­na­lo (SGDT) bū­ti­no­jo kie­kio rea­li­za­vi­mo mo­de­lio li­be­ra­li­za­vi­mo, di­dė­ja kon­ku­ren­ci­ja gam­ti­nių du­jų biržoje

Šių metų pradžioje nelikus prievolės reguliuojamiems energijos gamintojams dujas pirmumo tvarka pirkti iš paskirtojo tiekėjo, į laisvą gamtinių dujų rinką per metus pateks maždaug 3 teravatvalandės (TWh) gamtinių dujų. Anksčiau tokį kiekį dujų reguliuojami energijos gamintojai per metus įsigydavo tik iš paskirtojo tiekėjo.

Dabar, laisvoje rinkoje atsiradus didesniam kiekiui gamtinių dujų, sudarytos galimybės padidinti dujų rinkos ir biržos likvidumą. Aktyvesnė prekyba biržoje palengvina naujų tiekėjų patekimą į rinką, didesnė tiekėjų konkurencija prisideda prie didžiausios vertės kūrimo rinkai bei vartotojams.

„Reguliuojami energijos gamintojai tapo konkurencingos ir atviros gamtinių dujų rinkos dalyviais lygiomis teisėmis su kitais dalyviais. Tai svarbus žingsnis, einant link europinės praktikos bei skaidrios ir efektyviai veikiančios didmeninės gamtinių dujų rinkos. Džiaugiamės matydami tokio pokyčio teigiamus rezultatus – auga aktyvių biržos dalyvių ir sudaromų sandorių skaičius, konkurencija tarp tiekėjų, išaugo likvidumas. Akivaizdu, kad naujas modelis sukuria naujas galimybes visiems rinkos dalyviams, atitinkamai tai teigiamai paveiks ir galutinius vartotojus“, – sakė Baltijos šalių gamtinių dujų biržos generalinė direktorė Giedrė Kurmė.

Nuo šių metų, didinant konkurenciją gamtinių dujų rinkoje ir likvidumą biržoje, didieji reguliuojami energijos gamintojai privalo ne mažiau kaip pusę metinio dujų poreikio įsigyti konkurencinėmis sąlygomis gamtinių dujų biržoje GET Baltic. Šiuo metu yra aštuoni tokie gamintojai, kurie suvartoja apie 90 proc. viso reguliuojamų energijos gamintojų suvartojamo gamtinių dujų kiekio.

Praėjus dviem mėnesiams po SGD terminalo būtinojo kiekio realizavimo modelio liberalizavimo, fiksuojami teigiami pokyčio rezultatai. Pirmiausia, išaugo aktyvių biržos dalyvių skaičius. Baltijos šalių gamtinių dujų biržoje prie pernai gruodį aktyviai prekiavusių 16 dalyvių prisijungus reguliuojamiems energijos gamintojams, 2019 m. sausio mėn. aktyviai pavedimus teikė ir sandorius gamtinių dujų biržoje sudarė 29 aktyvūs dalyviai, iš kurių 16 buvo gamtinių dujų pardavėjai.

Rezultatai rodo, kad per du mėnesius biržoje buvo prekiauta tiek, kiek pernai per visus metus. 2019 metais sausio mėn. sudarius rekordinį sandorių skaičių (1313) buvo užfiksuota ir rekordinė mėnesio apyvarta nuo pat GET Baltic veiklos pradžios (0,7 TWh). Pasibaigus pirmiesiems dvejiems metų mėnesiams, sausio-vasario mėn. prekybos apyvarta (1,12 TWh) perkopė visų 2018 metų prekybos apyvartą (1,08 TWh).

Sausio mėnesio tiekimui sudarytas pirmasis mėnesinis sandoris išjudino ilgalaikių sandorių rinką ir vasario mėnesio tiekimui biržos dalyviai mėnesiniu produktu sudarė jau 10 sandorių.

Išaugęs aktyvių rinkos dalyvių bei jų teikiamų pavedimų skaičius teigiamai paveikė tiek biržos likvidumą, tiek kainų konvergenciją tarp Baltijos šalių ir Vakarų Europos. Dvigubai mažėjo pateiktų pavedimų pirkti ir parduoti kainų skirtumas, rodantis rinkos likvidumą (2018 metais – 0,75 EUR/MWh, 2019 metų sausį –vasarį – 0,36 EUR/MWh), o kainų skirtumas tarp Baltijos šalių ir Vakarų Europos sumažėjo daugiau kaip tris kartus.

„Sėkmingas metų startas ne tik paskatino konkurenciją gamtinių dujų rinkoje bei išaugino prekybos apyvartas, bet patraukė ir naujų rinkos žaidėjų dėmesį. Tikimasi, kad artimiausiu metu biržos dalyvių skaičius augs, prisijungs tiek vietinės rinkos, tiek tarptautinės rinkos žaidėjai“, – teigiama UAB „GET Baltic“ pranešime.

Įsteigta 2012 metais GET Baltic yra licencijuota gamtinių dujų rinkos operatorė. Bendrovė administruoja elektroninę prekybos sistemą, kurioje vykdoma prekyba trumpalaikiais ir ilgalaikiais gamtinių dujų produktais, prekybos aikštelėse esančiose Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje.