Dėl sniego lavinos pavojaus pašto operacijos Austrijoje apribotos
„Lie­tu­vos pa­štas“ įspė­ja, kad dėl stip­raus sau­sio 7 die­nos sny­gio Aus­tri­jo­je tam ti­kruo­se re­gio­nuo­se su­tri­ko pa­što ope­ra­ci­jos – dėl sau­gu­mo už­da­rius da­lį re­gio­ni­nių ke­lių, Al­pių kai­me­liai ta­po ne­pa­sie­kia­mi. 

Esant sniego lavinos pavojui, draudžiama surinkti ir pristatyti korespondenciją žemiau paminėtuose Austrijos regionuose, todėl siuntos į Lietuvą ir iš Lietuvos į šią šalį gali vėluoti, rašoma pranešime spaudai.

• Žemutinė Austrija – pašto kodai 3100–3399, 3800–3999;

• Aukštutinė Austrija – pašto kodai 4400–4599, 4800–4899;

• Zalcburgas – pašto kodai 5000– 5799;

• Tirolis/Voralbergas – 6000 – 6999, 9900–9999;

• Štirija – pašto kodai 8600–8999.

Kada keliai bus atidaryti ir vėl bus vykdomos pašto operacijos – neprognozuojama, nes Austrijoje vis dar intensyviai sninga.