Dauguma leidimų – gyvenamųjų namų statybai
Iš vi­so 2018 me­tais Lie­tu­vo­je iš­duo­ti 7625 lei­di­mai nau­jiems gy­ve­na­mie­siems ir ne­gy­ve­na­mie­siems pa­sta­tams sta­ty­ti. Di­džią­ją da­lį (87,3 proc.) su­da­rė lei­di­mai gy­ve­na­mie­siems pa­sta­tams sta­ty­ti (6655 lei­di­mai), jų iš­duo­ta 4,1 proc. dau­giau nei 2017 me­tais.

Pernai leistuose statyti 8082 gyvenamuosiuose namuose numatyta įrengti 16658 butus – 3,1 proc. daugiau nei užpernai. Leista statyti 7764 individualiuosius namus, 314 daugiabučių ir 4 bendrabučius. Negyvenamiesiems pastatams statyti pernai išduota 2,5 proc. mažiau leidimų nei 2017-aisiais, tačiau numatytas jų bendrasis plotas yra 10,9 proc. didesnis nei prieš metus. Daugiausia pagal bendrąjį plotą pernai leista statyti pramoninių pastatų ir sandėlių (42,3 proc.).

Vien ketvirtąjį 2018 metų ketvirtį, palyginti su tuo pačiu 2017-ųjų ketvirčiu, išduotų leidimų naujų pastatų statybai skaičius sumažėjo 20,1 proc., iki 1598. Gyvenamiesiems namams statyti išduoti 1383 leidimai, arba 21,9 proc. mažiau nei prieš metus. Šalyje ir toliau vyraus individualiųjų gyvenamųjų namų statyba – jiems statyti išduota 96,7 proc. visų leidimų, pranešė Statistikos departamentas. Leista statyti 1625 individualiuosius namus, kurių naudingasis plotas sudarys 227 tūkst. kv. metrų (21,9 proc. mažiau nei 2017-ųjų spalį-gruodį), 45 daugiabučius namus, kurių naudingasis plotas sudarys 111 tūkst. kv. metrų (32,6 proc. daugiau), taip pat vieną bendrabutį. Taip pat ketvirtąjį 2018-ųjų ketvirtį išduota 215 leidimų negyvenamiesiems pastatams statyti – 6,5 proc. mažiau nei užpernai spalį-gruodį, bet jų bendrasis plotas bus 21,4 proc. didesnis ir sudarys 515,6 tūkst. kv. metrų. Daugiausia pagal bendrąjį plotą leista statyti pramoninių pastatų ir sandėlių (36,1 proc.) bei įstaigų pastatų (23,5 proc.).

Praėjusiais metais baigti statyti 7173 gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, iš kurių 89,7 proc. buvo gyvenamieji. Baigtuose statyti 6434 gyvenamuosiuose namuose pernai įrengti 12244 butai. Palyginti su 2017 metais, baigtų statyti naujų gyvenamųjų namų skaičius padidėjo 0,2 proc., butų juose skaičius – 10,9 proc., o naudingasis plotas butuose – 4,2 proc., pranešė Statistikos departamentas. 2018 metais vyravo individualiųjų namų statyba – 57 proc. pastatytų butų buvo individualiuosiuose namuose. Vidutinis buto individualiajame name naudingasis plotas pernai siekė 141,5 kv. metro, buto daugiabutyje – 59,8 kv. metro. Ketvirtąjį ketvirtį baigti statyti 1807 gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai (9,5 proc. mažiau nei 2017-ųjų spalį-gruodį), iš jų 89,8 proc. buvo gyvenamieji. Per ketvirtį pastatyti 1623 gyvenamieji namai su 3031 butu, iš jų net 58,5 proc. – individualiuosiuose namuose. Baigtų statyti butų naudingasis plotas sudarė 322,4 tūkst. kv. metrų – 7,4 proc. mažiau nei 2017 metų ketvirtąjį ketvirtį. Vidutinis buto naudingasis plotas individualiajame name buvo 140,2 kv. metro, buto daugiabutyje – 58,6 kv. metro. Beveik pusė (49,1 proc.) ketvirtąjį ketvirtį baigtų statyti butų buvo Vilniaus apskrityje, 24,7 proc. – Kauno, 13,1 proc. – Klaipėdos.