Daugiausiai alkoholiui išleidžia estai, latviai ir lietuviai
Ar ži­nai, kad dau­giau­siai pi­ni­gų al­ko­ho­li­niams gė­ri­mams Eu­ro­pos Są­jun­go­je iš­lei­džia Es­ti­jos gy­ven­to­jai? Jiems iš pa­skos se­ka lat­viai ir lie­tu­viai.

Kaip rodo 2017 m. „Eurostat“ duomenys, kuriuos skelbia tinklaraštis Euroblogas.lt, estai alkoholiui išleidžia 5,2 proc. visų savo išlaidų. Latviai ir lietuviai alkoholiui skiria atitinkamai 4,9 proc. ir 4 proc. visų išlaidų.

Lietuvos gyventojų išlaidos alkoholiui per dešimt metų (nuo 2007 iki 2017 m.) sumažėjo reikšmingai – 0,7 procentinio punkto nuo 4,7 proc. iki 4 proc.

Lietuvių išlaidos alkoholiui yra du su puse karto didesnės nei vidutinio europiečio, kuris alkoholiniams gėrimams išleidžia 1,6 proc. visų savo išlaidų.

Tiesa, duomenys rodo, kad Lietuvos gyventojų išlaidos alkoholiui per dešimt metų (nuo 2007 iki 2017 m.) sumažėjo reikšmingai – 0,7 procentinio punkto nuo 4,7 proc. iki 4 proc. Labiau išlaidos alkoholiui sumažėjo tik Bulgarijoje – 1,3 procentinio punkto nuo 3 proc. iki 1,7 proc.

Ketvirti alkoholio pirkėjų rikiuotėje − lenkai.

Ketvirtoje vietoje – lenkai (3,5 proc.), penktoje – čekai (3,3 proc.).

Mažiausiai alkoholiui išleidžia ispanai (0,8 proc.), italai (0,9 proc.) ir graikai (0,9 proc.).