Darbuotojų motyvavimas: nori papildomų pajamų, gauna profesinį mokymą
Darb­da­viai ir vers­lo kon­sul­tan­tai il­go­kai įro­di­nė­ja, kad dar­buo­to­jų lo­ja­lu­mą įmo­nei la­biau­siai stip­ri­na pa­to­gi dar­bo vie­ta ir ga­li­my­bė to­bu­lin­ti sa­vo pro­fe­si­nius įgū­džius, nes fi­nan­si­nis ska­ti­ni­mas esą jau pa­si­trau­kęs į an­trą pla­ną. Gy­ven­to­jų apk­lau­sos ro­do ką ki­ta.

Turto valdymo bendrovės „INVL Asset Management“ užsakymu rinkos tyrimų įmonė „Spinter tyrimai“ atliko darbo sutartis turinčių Lietuvos gyventojų ir įmonių vadovų apklausas, kad įvertintų, kokioms motyvacijos priemonėms abi respondentų grupės teikia pirmenybę

Sutaria tik dėl premijų

Darbdaviai labiau vertina su darbine veikla susijusias naudas, o darbuotojai pageidauja labiau su jų asmeniniais poreikiais susijusios motyvacijos.

Abiem apklaustoms šalims atrodo, kad svarbiausia motyvacijos priemonė yra priedai prie atlyginimo (premijos), nors ją nurodo šiek tiek mažiau darbuotojų negu darbdavių. Dėl kitų ilgalaikį lojalumą įmonei skatinančių priemonių darbuotojų ir darbdavių nuomonės smarkiai išsiskiria.

Antai darbdaviai antra svarbiausia priemone laiko galimybę tobulinti asmeninius profesinius įgūdžius, o darbuotojams ši priemonė tėra ketvirta.

Darbuotojai antra pagal svarbą motyvacijos priemone laiko finansinį skatinimą ilgalaikiam kaupimui pensijai, o darbdaviui ji – tik penkta. Darbdavių nuomone, darbuotojus labiau motyvuoja kitos naudos: įmonės automobilis, degalų kortelė ar telefono išlaidos, taip pat sveikatos draudimas.

„Apklausos atskleidė, kad darbdaviai labiau vertina su darbine veikla susijusias naudas, o darbuotojai pageidauja labiau su jų asmeniniais poreikiais susijusios motyvacijos. Darbuotojai aukštą prioritetą skyrė papildomam kaupimui pensijai. Akivaizdu, kad kol kas tai nepakankamai įvertinta priemonė, nors ji yra naudinga ir darbuotojui, ir darbdaviui“, – sakė „INVL Asset Management“ padalinio vadovė Dalia Kolmatsui.

Pamiršta pensiją

Tyrimo metu darbdaviai buvo klausiami ir kokias motyvacijos priemones jie taiko realybėje. Paaiškėjo, kad Lietuvos įmonės kol kas neužtikrina darbuotojams aktualiausių motyvacijos priemonių. Labiausiai motyvuojančiu priedu prie atlyginimo darbuotojus skatina 60 proc. įmonių, o ilgalaikiu kaupimu pensijai, kuris darbuotojų prioritetų sąraše yra antrojoje vietoje, – vos dešimtadalis darbdavių.

„Siūlomos skatinimo priemonės prasilenkia su tomis, kurias vertina darbuotojai. Lūkesčiams artimiausi – finansinis skatinimas priedu prie atlyginimo ir sveikatos draudimas. Visgi beveik trečdalis darbdavių yra nusiteikę svarstyti galimybę darbuotojus skatinti įmokomis į asmenines sąskaitas trečiosios pakopos pensijų fonduose“, – teigė D. Kolmatsui.

Ši priemonė naudinga abiem šalims, nes jai taikoma pajamų mokesčio lengvata. Vis dėlto pagal nuo 2019 metų įsigaliosiančią mokesčių sistemą, jei įmokas į trečiosios pakopos pensijų fondus perveda darbdavys ir jos neviršija 25 proc. darbuotojo metinių pajamų, įmokai į pensijų fondą netaikomi mokesčiai, kurie mokami išmokant priedą prie atlyginimo. Šį efektą rekomenduojama išnaudoti papildomai prisidedant prie galimybės darbuotojams daugiau kaupti pensijai.

Darbuotojui nuolat pildoma sąskaita trečiosios pakopos pensijų fonde yra patraukli tuo, kad dalį lėšų iš jos paimti galima ir nesulaukus pensinio amžiaus, tačiau tokiu atveju, jei iki pensijos yra likę daugiau kaip penkeri metai, nuo paimamos sumos bus atskaitoma jau panaudota 15 proc. pajamų mokesčio lengvata.

Gegužę atliktoje apklausoje dalyvavo 316 įmonių, taikiusių motyvacijos priemones, vadovų ir 1015 gyventojų, kurių amžius nuo 18 iki 75 metų. Į klausimus apie motyvacijos priemones atsakė 673 respondentai, dirbantys pagal darbo sutartis.

Motyvacijos priemonės pagal svarbą*

Motyvacijos priemonėMotyvuoja darbdavys, proc.Labiau norėtų darbuotojas, proc.
Finansinis skatinimas premijomis9173
Profesinis tobulėjimas6916
Įmonės automobilis, degalai, telefonas6816
Sveikatos draudimas5821
Kaupimas pensijai4034
Kita25

Šaltinis: „INVL Asset Management“

* Buvo galima rinktis kelis atsakymų variantus