Darbo yra – nėra kam dirbti
Vy­riau­sy­bė tre­čia­die­nį nu­spren­dė mo­kė­ti di­des­nes al­gas 40-čiai pro­fe­si­jų at­sto­vų vals­ty­bi­nė­se ins­ti­tu­ci­jo­se, nes jų šiuo me­tu trūks­ta.

Projektą parengusi Vidaus reikalų ministerija teigia, kad į sąrašą įrašytų profesijų atstovams bus galima mokėti iki 100 proc. didesnį darbo užmokestį, nei dabar. Taip Vyriausybė tikisi algomis valstybinėse institucijose konkuruoti su privačiu sektoriumi.

„Konkurencingesnis darbo užmokestis palengvins jų įdarbinimą ir padės užtikrinti, kad šie darbuotojai ar pareigūnai nepaliktų tarnybos“, – teigė Ministro Eimučio Misiūno atstovas spaudai Karolis Vaitkevičius.

„Tai nėra baigtinis sąrašas. Jį bus galima pildyti pagal poreikį“, – pridūrė jis.

Ministerija teigia, kad rengiant sąrašą konsultavosu su Socialinės apsaugos ir Sveikatos apsaugos ministerijomis, statutinėmis tarnybomis.

Į trūkstamų profesijų sąrašą daugiausiai įrašyti įvairūs informacinių technologijų specialistai, sistemų inžinieriai, taip pat sąraše yra teismo psichiatras, teismo psichologas, elektros energetikos, aviacijos technikai, budintieji mechanikai.

Šiame sąraše taip pat yra laivo elektromechanikai, laivavedžiai, orlaivių vadai, sraigtasparnių pilotai, orlaivių mechanikai ir skraidantieji inžinieriai.

VRM teigia, kad toks sąrašas tvirtinamas pirmą kartą.