Buvęs „Dujotekanos“ vadovas išteisintas
Vil­niaus apy­gar­dos teis­mas ket­vir­ta­die­nį dėl pa­si­kė­si­ni­mo su­kčiau­ti ir do­ku­men­tų klas­to­ji­mo iš­tei­si­no bu­vu­sį „Du­jo­te­ka­nos“ va­do­vą Vla­di­mi­rą Ore­cho­vą. Bu­vęs par­la­men­ta­ras „dar­bie­tis“ bu­vo kal­ti­na­mas ne­tei­sė­tai sie­kęs gau­ti be­veik 300 tūkst. kom­pen­sa­ci­ją.

Teismas panaikino žemesnės instancijos teismo nuosprendį, juo buvęs įmonės vadovas buvo nuteistas lygtine trejų metų laisvės atėmimo bausme. V. Orechovas taip pat buvo įpareigotas per metus sumokėti 941,5 euro į nukentėjusiųjų nuo nusikaltimų asmenų fondą.

Po Vilniaus apygardos teismo verdikto nuosprendis įsiteisėjo, tačiau šalys dar gali rašyti skundus Aukščiausiajam Teismui.

Teisėsauga skelbė nustačiusi, kad iš darbo 2015 metų gegužę atleistas V. Orechovas vėliau galėjo suklastoti bendrovės darbo tvarkos taisykles, įtraukdamas punktą apie 289,6 tūkst. eurų kompensaciją atleidžiamam jos vadovui. 2012 metais jo paties patvirtintose taisyklėse tokia suma nebuvo įrašyta.

2015 metų gegužę išrinkta nauja „Dujotekanos“ valdyba iš prezidento pareigų atleido V. Orechovą ir vietoj jo paskyrė žiniasklaidos su įmonės pagrindiniu akcininku Rimandu Stoniu siejamą buvusį Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko pavaduotoją Saulių Trečekauską.