Būsto kainų kilimas: Latvijoje – 13,7 proc., Lietuvoje – 7,8 proc.
Ar ži­nai, kad iš vi­sų Eu­ro­pos Są­jun­gos ša­lių būs­tas per me­tus la­biau­siai pa­bran­go Lat­vi­jo­je? Pa­ly­gi­nus 2018 m. I ket­vir­tį su pra­ėju­sių me­tų I ket­vir­čiu, būs­to kai­nos Lat­vi­jo­je pa­ki­lo 13,7 proc.

Kaip rodo „Eurostat“ duomenys, po Latvijos toliau rikiuojasi Slovėnija (13,4 proc.), Airija (12,3 proc.) ir Portugalija (12,2 proc.).

Lietuvoje būsto kainos per metus pakilo 7,8 proc. Vidutinis kainų kilimas ES sudarė 4,7 proc.

Labiausiai butų ir namų kainos krito Švedijoje ir Italijoje (po –0,4 proc.), o taip pat Suomijoje (-0,1 proc.).