Bus finansuojamos visos daugiabučių renovacijų paraiškos
Dau­gia­bu­čių gy­ven­to­jai kas­met tu­ri ga­li­my­bę teik­ti par­aiš­kas būs­to re­no­va­ci­jai. Šie me­tai par­aiš­kų tei­kė­jams at­ne­šė džiu­gių nau­jie­nų. Iš kan­di­da­ta­vu­sių 719 par­aiš­kų būs­to re­no­va­ci­jai, Būs­to ener­gi­jos tau­py­mo agen­tū­ros įver­ti­ni­mu 707 par­aiš­kos pa­skelb­tos kaip tin­ka­mos. 707 pro­jek­tų bend­ra fi­nan­sa­vi­mo su­ma sie­kia dau­giau kaip 300 mln.eu­rų.

Dalyvavimo sąlygose numatyta, jog jeigu paraiškų bendra investicijų ir (ar) valstybės paramos lėšų suma viršija 150 mln. eurų sumą, reikia taikyti konkursinį atrankos būdą. Visgi, atsižvelgiant į Vyriausybės prioritetą didinti energijos efektyvumą, buvo nutarta finansuoti visas kvietime reikalingas sąlygas atitinkančius projektus.

Didmiesčiai aktyviausi

Daugiausia paraiškų buvo sulaukta iš Lietuvos didmiesčių. Aktyviausiai dalyvavo Klaipėdos ir Vilniaus miesto savivaldybės, pateikusios po 65 ir 58 paraiškas. Šiek tiek atsiliko, tačiau aktyviai dalyvavo Kauno miesto savivaldybė, pateikusi 36 paraiškas. Po 23 paraiškas pateikė Šiaulių bei Panevėžio savivaldos.

BETA direktorius Valius Serbenta pasidžiaugė, jog ketvirtadalis gautų paraiškų susideda iš 3 didžiųjų Lietuvos miestų – čia senų daugiabučių skaičius sudaro beveik 50 proc. visų šalies renovuotinų daugiabučių.

Taip pat teikiant paraiškas aktyviai dalyvavo Elektrėnų savivaldybė, pateikusi 30 paraiškų ir aplenkusi Šiaulius ir Panevėžį. Konkurse noriai dalyvavo ir kiti mažesni Lietuvos miestai. Pavyzdžiui, Jonavos savivaldybė pateikė 22 paraiškas, o Plungės ir Zarasų savivaldybės po 21 paraišką.

Pasak ekspertų, Lietuvoje pabaigus įgyvendinti vykdomus 400 daugiabučių renovacijos atnaujinimo darbus, bus atnaujinta apie 50 proc. visų mažesnėse savivaldybėse esančių daugiabučių.

Renovacijos galimybe domisi vis daugiau gyventojų

Pasak atliekamų renovuotinų daugiabučių gyventojų apklausų rezultatų, siekiančių atsinaujinti savo daugiabutį kas metus vis daugėja. Kaip teigia pašnekovas, gautų paraiškų skaičius padidėjo penktadaliu.

„Gerieji kaimynystės pavyzdžiai skatina gyventojus aktyviai dalyvauti paraiškų teikime būsto renovacijai. Žmonės pastebėjo akivaizdžius gyvenamosios vietos atnaujinimo rezultatus, kaip sumažėjusios šildymo sąnaudos ir pagražėjusi kasdienė aplinka“, – įžvalgomis dalijosi BETA direktorius Valius Serbenta.

Numatomi patrauklūs energijos sutaupymai

Viena iš pagrindinių priežasčių, skatinanti gyventojus teikti paraiškas renovacijai – sumažėjusios išlaidos šildymui. Teigiama, kad šiemet paraiškas atnaujinimui pateikę daugiabučiai namai kasmet turėtų sutaupyti virš 140 GWh energijos. BETA direktoriaus teigimu, daugiau kaip 50 proc. atnaujintų daugiabučių pasieks aukštesnę nei C energinio efektyvumo klasę.

Būsto energijos taupymo agentūra teigia, kad sumažėjusios sąnaudos šildymui, nėra vienintelis paskatinimas renovuojant būstą. Gyventojai pastebėjo, jog daug reiškia padidėjusi gyvenimo kokybė. Taip pat renovuoti būstai dažnai siejami su būsto vertės padidėjimu, yra paklausesni nuomotis ar įsigyti būstą planuojantiems žmonėms.

Patarimai būsto administratoriams

Būsto administratoriai bus kviečiami kreiptis į finansų įstaigas siekiant gauti projektų finansavimą – gavus įstaigos pritarimą, administratoriai bus pakviesti pasirašyti valstybės paramos teikimo sutartis.

Nuo pat 2013 metų Lietuvoje jau renovuoti 2193 daugiabučiai arba daugiau kaip 60 tūkst. butų, vykdant daugiabučių namų atnaujinimo programą. Bendra renovuojamų būstų investicijų suma viršija 700 mln. eurų.

Užs. LM-647

fotkes/thumb/77594_Beta logo internetui.jpg / nuotrauka