Britams žada lengvatų Lietuvoje po kietojo „Brexito“
Lie­tu­va, reng­da­ma­si ga­li­mam Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės pa­si­trau­ki­mui iš Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) be su­si­ta­ri­mo, ke­ti­na nu­sta­ty­ti bri­tams pa­lan­kes­nes gy­ve­ni­mo ša­ly­je są­ly­gas nei ki­tiems tre­čių­jų vals­ty­bių pi­lie­čiams.

Tai numatyta įvairių ministerijų pateiktuose teisės aktų projektuose. Vyriausybė juos turėtų svarstyti kitą savaitę. „Šiais projektais siekiama, kad Jungtinės Karalystės išstojimas iš ES be susitarimo sukeltų kuo mažiau neigiamų pasekmių Lietuvos piliečiams ir verslo subjektams, Lietuvoje gyvenantiems Jungtinės Karalystės piliečiams ir veiklą vykdantiems Jungtinės Karalystės verslo subjektams“, – sakė užsienio reikalų ministro atstovė spaudai Rasa Jakilaitienė.

Oficialiais duomenimis, šiuo metu Lietuvoje gyvena apie 400 Jungtinės Karalystės piliečių.

Geresnės sąlygos migrantams

Vidaus reikalų ministerija siūlo sukurti britams atskirą leidimų laikinai gyventi Lietuvoje pagrindą. Pagal jį Jungtinės Karalystės piliečiams būtų išduodami iki 3 metų galiojantys leidimai laikinai gyventi Lietuvoje, jeigu tie asmenys įsidarbina pagal darbo sutartį, atvyksta imtis verslo arba kitos teisėtos veiklos, įskaitant individualią. Trečiųjų šalių piliečiams šių dokumentų išdavimo sąlygos nėra tokios palankios. Leidimus britams gyventi Lietuvoje verslo pagrindu siūloma suteikti, jeigu šie būtų kokią nors veiklą vykdančios bendrovės dalyviai ar vadovai, o jų atvykimo tikslas būtų darbas toje įmonėje. Kitų šalių piliečiams, norintiems gauti leidimą gyventi Lietuvoje verslo pagrindu, taikomi reikalavimai dėl įmonės veiklos trukmės, kapitalo dydžio, investuotų lėšų ir įdarbintų žmonių.

Jungtinės Karalystės piliečiams būtų išduodamas iki 3 metų galiojantis leidimas laikinai gyventi Lietuvoje, jeigu jie įsidarbintų pagal darbo sutartį, atvyktų imtis verslo arba kitos teisėtos veiklos, įskaitant individualią.

Didžiosios Britanijos piliečiams taip pat siūloma suteikti teisę paprasčiau įsilieti į socialinės apsaugos sistemą – gauti išmokas, pašalpas, naudotis integracijos programomis. Be to, britams Lietuvoje būtų įskaičiuojamas pensijos stažas, įgytas Jungtinėje Karalystėje iki „Brexito“. Palankios nuostatos galiotų neribotą laiką. Šiuo metu Lietuvoje gyvenantiems Jungtinės Karalystės piliečiams būtų nustatytas pereinamasis devynių mėnesių laikotarpis gauti naujus dokumentus.

Taip pat siūloma Migracijos departamentui neimti rinkliavos iš britų už prašymų išduoti leidimus nagrinėjimą ir įforminimą. Tai valstybei papildomai kainuotų apie 100 tūkst. eurų.

Siūlo daugiau lengvatų

Iki „Brexito“ į Lietuvą komandiruotiems britams nereikėtų mokėti socialinio draudimo įmokų. „Pavyzdžiui, jei kovo 20-ąją Jungtinės Karalystės pilietis bus komandiruojamas į Lietuvą, jis maksimaliai penkerius metus galės nemokėti socialinio draudimo įmokų“, – sakė Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Socialinio draudimo skyriaus vedėjas Vaidotas Kalinauskas.

Lietuva turėtų užtikrinti vienodas sąlygas Jungtinės Karalystės ir ES šalių piliečiams dėl valstybės finansuojamų studijų, jų kainos kompensavimo bei paramos skyrimo studentams. Tai numatantį projektą įregistravo Švietimo, mokslo ir sporto ministerija.

Taip pat siūloma, kad iki „Brexito“ Jungtinėje Karalystėje ligos ir motinystės socialinio draudimo bei nedarbo socialinio draudimo stažą sukaupę žmonės jį išsaugotų pagal ES tvarką.

Lietuva, be kita ko, žada automatiškai pripažinti iki „Brexito“ Jungtinės Karalystės mokymo įstaigose įgytą ES mastu reglamentuojamą profesinę kvalifikaciją, tokią kaip gydytojo, vaistininko, odontologo ar architekto. Didžiajai Britanijai pasitraukus iš ES šie diplomai Lietuvoje turėtų būti laikomi teisėtais ne automatiškai, o pagal trečiųjų šalių piliečių profesinės kvalifikacijos pripažinimo taisykles.

Vis dėlto, kaip teigė ekonomikos ir inovacijų ministras Virginijus Sinkevičius, tai neturėtų kelti problemų asmenims, kurie baigs Jungtinės Karalystės universitetus ar kitokias mokyklas. „Abejonių dėl Jungtinėje Karalystėje studijuojančiųjų profesinės kvalifikacijos nepripažinimo valstybėse narėse neturėtų būti“, – tvirtino ministras.

Visi Vyriausybės pateikti įstatymų projektai greičiausiai bus svarstomi Seimo pavasario sesijos pradžioje. Jei Didžiosios Britanijos parlamentas nepatvirtins „Brexito“ sutarties ir padidės nerimas, kad pasitraukimas gali įvykti be susitarimo, politikai teisės aktus priims skubos tvarka iki kovo 29 dienos numatyto Jungtinės Karalystės išstojimo iš ES. Vis dėlto pastarosiomis dienomis Londonas ir Briuselis prakalbo apie galimybę atidėti „Brexito“ terminą.