Brangiausia elektra Baltijos šalyse – Lietuvoje
Pra­ėju­sią sa­vai­tę elek­tros ener­gi­jos kai­nos Bal­ti­jos ša­ly­se iš­au­go de­šim­ta­da­liu. Elek­tros kai­na Lie­tu­vo­je per sa­vai­tę au­go 11 proc. – spar­čiau­siai Bal­ti­jos ša­ly­se – ir iš­li­ko aukš­čiau­sia.

Kaip pranešė nepriklausoma elektros tiekėja „Elektrum Lietuva“, praėjusią savaitę elektros kaina Lietuvoje augo iki 53,75 euro už megavatvalandę (MWh), Latvijoje – 10 proc., iki 53,47 euro, o Estijoje – 9 proc., iki 49,13 euro.

Ekspertų vertinimu, prie augančių kainų Baltijos šalyse prisidėjo ir 30 proc. sumenkę „EstLink“ jungties perdavimo pajėgumai. Šiaurės šalyse kainų augimą lėmė įsivyravę sausi orai, dėl kurių mažėjo vandens lygis hidroelektrinių rezervuaruose ir išaugusios žaliavų bei taršos leidimų kainos.

Lapkričio 5–11 dienomis, palyginti su ankstesne savaite, elektros suvartojimas Baltijos šalyse padidėjo 2 proc., iki 554 gigavatvalandžių (GWh). Lietuvoje paklausa išaugo 6 proc., iki 244 GWh, Latvijoje rodiklis nepakito ir siekė 145 GWh, o Estijoje susitraukė 1 proc., iki 166 GWh.

Per savaitę Baltijos šalyse elektros energijos gamyba išaugo 23 proc., iki 415 GWh. Latvijoje gamyba didėjo 65 proc., iki 110 GWh, Estijoje – 24 proc., iki 251 GWh. Tik Lietuvoje rodiklis susitraukė 22 proc., iki 53 GWh.

Visos trys Baltijos šalys kartu pasigamino 75 proc. joms reikalingos elektros energijos. Estijoje gamyba suvartojimą pranoko 52 proc., o Lietuva ir Latvija pasigamino atitinkamai 22 proc. ir 76 proc. joms reikalingos elektros energijos.

„Lietuvos žinių“ inf.