Bendrą gintaro rinkos kritimą stabdo Viduriniai Rytai
At­vė­su­si Ki­ni­jos rin­ka, ne­sta­bi­lios ir kri­tu­sios gin­ta­ro ža­lia­vos kai­nos perb­rai­žo gin­ta­ro ir jo dir­bi­nių rea­li­za­ci­jos že­mė­la­pį. Bend­rą gin­ta­ro rin­kos pa­sau­ly­je kri­ti­mą Lie­tu­vos gin­ta­ro per­dir­bė­jams kom­pen­suo­ja au­gan­tis par­da­vi­mas į Vi­du­ri­nių Ry­tų ša­lis.

„Pastarieji dveji metai gintaro perdirbėjams iš tiesų buvo sunkesni nei įprastai. Plėtros perspektyvoms trukdo nestabilios ir kritusios gintaro žaliavos kainos bei išaugusios gamybos sąnaudos. Tačiau išsikvėpus Kinijos pirkėjams bendrą kritimą rinkoje kompensuoja klasterio „Amber Trip“ bendrovių persiorientavimas į Vidurinius Rytus“, – pranešime spaudai sakė parodos „Amber Trip“ organizatorius ir tuo pačiu pavadinimu veikiančio klasterio vadovas Giedrius Guntorius.

Anot jo, per 2018 metus gintaro kainai dar labiau kritus, kolekcininkų iš Vidurinių Rytų šalių, ypač Kuveito ir Kataro, susidomėjimas gintaru bei jo dirbiniais pastebimai išaugo – tai leidžia „Amber Trip“ klasterio įmonėms turėti užsakymų ir didinti pardavimą į šias šalis.

Vienos iš „Amber Trip“ klasterio bendrovės, visame pasaulyje gintaro dirbinius parduodančios įmonės „Napoleonas“ savininkas Astijus Jasaitis teigia, kad Viduriniuose Rytuose itin populiarūs gintaro karoliai, rožiniai ir apyrankės.

Klasteriui „Amber Trip“ priklauso 40 Lietuvos gintaro juvelyrikos gamybos bendrovių. Pastaruosius dvejus metus 10 įmonių susivienijo dėl bendro tikslo – didinti lietuviško gintaro žinomumą ir skverbtis į naujas rinkas su prekės ženklu „Amber made in Lithuania“.

Pastaruosius kelerius metus gintaro žaliavos kaina krito. Šiuo metu pačios populiariausios frakcijos, aukštos kokybės gintaro (50–100 gramų gabalėlių) kilogramas kainuoja 2,6 tūkst. eurų, o prieš metus (2018-ųjų kovą) kilogramo kaina siekė 3,5 tūkst. eurų. Kai augo gintaro paklausa Kinijoje, 2014 metais už populiariausios kokybės gintaro kilogramą buvo prašoma net 6 tūkst. eurų.

Gintaro ir juvelyrinių papuošalų gamintojai gintaro žaliavą jau daugiau kaip trejus metus perka per tarpininkus, nes Kaliningrado gintaro kombinatas iki šiol neatnaujino dar 2015 metų rudenį sustabdyto gintaro žaliavos eksporto ir žaliavą parduoda aukcionuose. Apie 95 proc. visos žaliavos į Lietuvą vis dar atkeliauja iš Rusijos (Rusijoje, Kaliningrado gintaro kombinato duomenimis, yra apie 300 tūkst. tonų gintaro) ir tik nedidelė dalis žaliavos įvežama iš Lenkijos ir Ukrainos.

Lietuvos geologų duomenimis, ties Juodkrante yra apie 112 tonų gintaro telkinys, o kartu su preliminariai išžvalgytais telkiniais Lietuvoje gali būti apie 350 tonų gintaro. Lietuva gintaro nekasa, nors prieš kelerius metus ir turėjo tokių ketinimų.

Kokios šiuo metu vyrauja pasaulinės juvelyrikos dirbinių ir gintaro rinkos tendencijos, atsakymų bus ieškoma kovo 13–16 dienomis Vilniuje vykstančioje XVI tarptautinėje juvelyrikos ir gintaro parodoje „Amber Trip 2019“. Joje laukiama arti 220 juvelyrikos ir gintaro verslo dalyvių iš 30 pasaulio šalių, tarp jų – Baltijos šalys, Lenkija, Turkija, Italija, Ukraina, Rusija, Baltarusija, JAV, Japonija, Indija, Pietų Afrika, Meksika.