Bankai jau priima prašymus stabdyti pensijų kaupimą
Kai ku­rie pen­si­jų fon­dus val­dan­tys ko­mer­ci­niai ban­kai jau pri­ima klien­tų par­eiš­ki­mus nu­trauk­ti ar stab­dy­ti kau­pi­mą pen­si­jų fon­duo­se, ki­ti pra­šy­mus pri­ims iš­kart po Nau­jų­jų me­tų. Pa­tei­kus pra­šy­mą nu­trauk­ti kau­pi­mą pen­si­jų fon­de įmo­kos tu­rė­tų bū­ti stab­do­mos tą pa­tį ar­ba ki­tą mė­ne­sį, – ban­kai skir­tin­gai in­terp­re­tuo­ja tei­sės ak­tų rei­ka­la­vi­mus.

Darbuotojai, kurie jau apsisprendė nutraukti kaupimo sutartis su pensijų fondu ir grįžti į „Sodrą“, gali rinktis du variantus: stabdyti kaupimą ir palikti pinigus pensijų fonde, iki sukaks senatvės pensijos amžius, arba grįžti į „Sodrą“ su visa pinigų suma atkuriant teises į visą „Sodros“ pensiją.

Apsispręsti dėl tolesnio pensijų kaupimo naujomis sąlygomis reikia iki 2019 metų birželio 30 dienos. Iki šios datos pensijų fondai priims prašymus klientų aptarnavimo skyriuose, atsiųstus paštu, o jei bendrovės numatys tokią galimybę, – per e. bankininkystę.

Apsispręsti dėl pensijų kaupimo – kaupti ar nutraukti kaupimą – galės ir asmenys, kurie nuo kitų metų automatiškai taps papildomo pensijų kaupimo dalyviais. Jie apie atsisakymą dalyvauti pensijų kaupimo sistemoje turės pranešti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai.

Į papildomo pensijų kaupimo sistemą nuo 2019 metų sausio automatiškai bus įtrauka apie 200 tūkst. asmenų iki 40 metų. Iš jų apie 150 tūkst. – pirmą kartą, ir apie 40 tūkst. tų, kurie kaupė anksčiau, bet kaupimą sustabdė 2013 metais, kai trumpam buvo suteikta tokia galimybė.

Šiuo metu Lietuvoje papildomai pensijai kaupia apie 1,3 mln. darbuotojų, iš jų beveik pusė prie kaupimo prisideda savo lėšomis.

Turėtų stabdyti tą patį mėnesį

Pateikus prašymą nutraukti ar stabdyti kaupimą, darbuotojų įmokos į pensijų fondus turėtų būti stabdomos tą patį mėnesį.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija „Lietuvos žinioms“ aiškino, kad įmokos į pensijų fondus mokamos už einamąjį mėnesį. „Tad jeigu asmuo apie kaupimo nutraukimą ar kaupimo stabdymą praneša vasarį, vadinasi, tą mėnesį nebebus pervedamos įmokos“, – tikslino Eglė Samoškaitė, socialinės apsaugos ir darbo ministro patarėja viešiesiems ryšiams.

Komerciniai bankai aiškina, kad įmokas stabdys ne nuo einamojo, o nuo kito mėnesio. „Prašymas, pateiktas ne darbo dieną, laikomas gautu po jos einančią darbo dieną. Jei prašymas pateiktas 2018 metais, jis laikomas gautu 2019 metų sausio 2 dieną. Prašymo gavimo pensijų kaupimo bendrovėje mėnuo yra paskutinis mėnuo, už kurį į kliento pensijos sąskaitą „Sodra“ perves pensijų kaupimo įmoką“, – teigė Lina Vaitiekūnaitė, bendrovės „SEB gyvybės draudimas“ Komunikacijos projektų vadovė.

„Swedbank“ banko atstovai teigia, jog stabdymas vyks vienodai visoje rinkoje – už kalendorinį mėnesį, kurį kaupimas sustabdytas, įmokos nebeturėtų būti pervedamos. „Pavyzdžiui, jei sustabdomas kaupimas sausio mėnesį, tai už sausį įmokos nebus pervestos, tačiau vasario pirmoje pusėje į fondą dar ateis įmoka už gruodžio mėnesį“, – „Lietuvos žinioms“ sakė Tadas Gudaitis, bendrovės „Swedbank“ investicijų valdymas“ direktorius.

Apsispręsti dėl tolesnio pensijų kaupimo naujomis sąlygomis reikia iki 2019 metų birželio 30 dienos. Iki šios datos pensijų fondai prims prašymus klientų aptarnavimo skyriuose, atsiųstus paštu, o jei bendrovės numatys tokią galimybę – per e. bankininkystę.

„Swedbank“ prašymus stabdyti ar atsisakyti papildomo pensijų kaupimo priims nuo 2019 metų sausio 1 dienos. „Tai bus galima atlikti keliais būdais – atvykus į banko klientų aptarnavimo padalinį arba interneto banke (paspaudžiant tam skirtus mygtukus)“, – sakė T. Gudaitis.

SEB bankas klientų prašymus stabdyti ar nutraukti papildomą pensijų kaupimą priima jau nuo rugsėjo mėnesio. „Šiuo metu prašymą klientas gali pateikti jam priimtinu būdu, t. y. atvykęs į banko skyrių arba prisijungęs prie interneto banko“, – teigė L. Vaitiekūnienė.

Sukaupti pinigai grįš į „Sodrą“

Nuo 2019 metų pasikeitus pensijų kaupimo tvarkai į pensijų fondus „Sodros“ įmokos nebebus pervedamos. Tai reiškia, kad nepriklausomai nuo to, kaupia žmogus ar ne, jo „Sodros“ senatvės pensijai tai nuo kitų metų nebeturės įtakos.

„Gyventojai į pensijų fondus mokės 1,8 proc. arba 3 proc. savo atlyginimo, ir dar atitinkamai 0,3 proc. arba 1,5 proc. vidutinio darbo užmokesčio šalyje pridės valstybė kaip paskatą. „Sodros“ įmokų dalis į pensijų fondus nebebus pervedama ir dėl to nebemažės kaupiančiųjų antrosios pakopos fonduose senatvės pensija“, – „Lietuvos žinioms“ paaiškino Saulius Jarmalis, „Sodros“ Komunikacijos skyriaus vedėjas.

Sustabdžius kaupimą, pinigai liks pensijų fonde, tik daugiau įmokų pervedama nebus, o sulaukus senatvės pensijos amžiaus, atsižvelgiant į sukauptą sumą, bus mokama vienkartinė ar periodinė išmoka arba perkamas anuitetas.

Pavyzdžiui, jeigu asmuo iki šiol kaupė pensijai pagal formulę 2+2+2, tai yra prie pensijos kaupimo prisidėjo 2 proc. atlyginimo ir dalį įmokų į pensijų fondus už tokį asmenį pervedė „Sodra“ bei valstybė, sustabdžius kaupimą, „Sodros“ pensija vis tiek liks mažesnė.

„Pensijos dydis priklauso nuo sumokėtų socialinio draudimo įmokų. Kadangi pagal formulę 2+2+2 į „Sodrą“ buvo pervedama 2 proc. mažiau įmokų, nes tos lėšos buvo pervedamos į pensijų kaupimo fondus, sumokėjus „Sodrai“ mažiau pensijų socialinio draudimo įmokų, per šį laikotarpį įgyta mažiau teisių į pensiją“, – aiškino S. Jarmalis.

Asmeniui nutraukus kaupimą, visos pensijų fonde sukauptos lėšos grįš į „Sodrą“. „Jeigu sukaupta suma yra mažesnė ar tokia pati, kaip gyventojo įmokų suma, kurią per visą laikotarpį „Sodra“ pervedė į pensijų fondą, tuomet atkuriamos teisės į „Sodros“ senatvės pensiją, tarsi žmogus niekada nebūtų dalyvavęs pensijų kaupimo sistemoje“, – dėstė S. Jarmalis.

Už sumą, kuri viršija „Sodros“ įmokas į pensijų fondus, gyventojui bus skiriami papildomi pensijos taškai, tad jo pensija gali išaugti.

Faktai

Valstybinio socialinio bei privalomojo draudimo įstatymų pakeitimai

Iki 2019 metų darbuotojas, kuris papildomai kaupia pensijai 2 proc. gaunamo atlyginimo, nuo darbo užmokesčio popieriuje moka 11 proc. valstybinio socialinio draudimo, sveikatos draudimo bei pensijų kaupimo įmokas, o darbdavys iš savo lėšų sumoka 31,18 proc. bendras valstybinio socialinio draudimo įmokas ir įmokas į Garantinį fondą.

Nuo 2019 metų darbuotojo socialinio draudimo įmoka nuo perskaičiuoto atlyginimo popieriuje turėtų siekti 19,5 proc. (į ją jau įskaičiuota ir 6,95 proc. privalomojo sveikatos draudimo įmoka) plius 3 proc. papildoma pensijų kaupimo įmoka. Darbdavio įmoka nuo 2019 metų sudarys 1,79 proc., į kurią įskaityta 0,16 proc. dydžio įmoka į Garantinį fondą bei 0,16 proc. dydžio įmoka į Ilgalaikio darbo išmokų fondą.

Asmenys iki 40 metų automatiškai bus įtraukiami į pensijų kaupimo sistemą. Darbuotojų įmokos į pensijų fondus sieks 3 proc. gaunamo atlyginimo, valstybė tokį kaupimą skatins papildomais 1,5 proc. nuo šalies vidutinio darbo užmokesčio per metus. Darbuotojai turės teisę atsisakyti kaupimo, apie tai pranešdami raštu „Sodrai“.