Bandymą „salos“ režimu sustabdė dėl rizikos Kaliningrade
Bal­ti­jos ša­lių elek­tros sis­te­mų ban­dy­mą „sa­los“ re­ži­mu nu­spręs­ta ati­dė­ti dėl ri­zi­kos, kad toks pat ban­dy­mas Ka­li­ning­ra­de ne­bus sėk­min­gas.

Tai pareiškė atidėjimą inicijavusi Estijos energijos perdavimo sistemos operatorė „Elering“. „Bandymo atidėjimas tikrai nereiškia pasirengimo veiksmų šiam bandymui sulėtėjimo ar suspendavimo. Priešingai, mes ir toliau dedame daug pastangų tinklų vystymo, sistemų administravimo ir rinkos organizavimo srityse ir taip pat tęsime diskusijas su mūsų Latvijos ir Lietuvos kolegomis, siekdami suderinti naują bandymo laiką“, – pranešime sakė bendrovės vadovas Taavis Veskimagis.

„Elering“ ir Latvijos AST antradienį paskelbė, kad dėl Kaliningrade gegužės pabaigoje suplanuoto izoliuoto darbo bandymo neribotam laikui atidedamas trijų Baltijos šalių bandymas, suplanuotas birželio 8 arba 29 dieną. Pasak Estijos bendrovės, trijų Baltijos šalių įmonių susitikime pirmadienį Rygoje nutarta atidėti bandymą, motyvuojant gegužės 24–26 dienomis suplanuotu tokiu pat bandymu Kaliningrade.

„Pagal planus bandymas Kaliningrado srityje tęsis 72 valandas ir atsižvelgiant į tai, kad tokio didelio masto bandymų anksčiau nebuvo atlikta, yra didelė tikimybė, kad jis nebus sėkmingas, o tokiu atveju Rusijos elektros perdavimo bendrovė prieš pat planuotą Baltijos šalių bandymo dieną pareikalaus, kad jis būtų atidėtas. „Elering“ tikrai nemano, jog Baltijos šalių bandymą būtų galima atlikti vienašališkai, jo nesuderinus su Rusijos ir Baltarusijos operatoriais“, – teigė T. Veskimagis.

Jis pridūrė, kad Baltijos sistemą nuo Rusijos norima desinchronizuoti „protingai bendradarbiaujant, o ne siekiant konfrontacijos“, kurią galėtų sukelti vienašališki veiksmai.

T. Veskimagis taip pat nurodė, kad norint surengti Baltijos sistemų bandymą, būtina užtikrinti ir papildomus gamybos pajėgumus, o tuo atveju, jeigu nepasisektų bandymas Kaliningrade, būtų neįmanoma pagrįsti išlaidų.

„Rusija jau yra pareiškusi, jog negalės sutikti, kad Baltijos šalys atliktų tokį bandymą, jeigu jos bandymas Kaliningrado srityje būtų nesėkmingas, todėl gali įvykti taip, kad mes jau būsime išleidę daug lėšų gamybos pajėgumams, bet negalėsime atlikti bandymo. Pagrįsti tokias išlaidas nebus įmanoma“, – argumentavo „Elering“ vadovas.

Atliekant bandymą, Lietuvos, Latvijos ir Estijos sistemos 12 valandų bus visiškai atjungtos nuo iš Maskvos kontroliuojamos vadinamosios BRELL sistemos ir turės veikti nepriklausomai, tačiau bus susietos jungtimis su Skandinavija ir Lenkija. Pasak „Elering“, atsijungiant nuo Rusijos tinklo, reikės atjungti devynias jungtis, siejančias Baltijos šalis su Rusija ir Baltarusija.

Lietuvos perdavimo sistemos operatorius „Litgrid“ antradienį nurodė, kad Baltijos šalių bandymui bus ieškoma naujos datos.

Energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas sausio pradžioje sakė, kad Rusijai pasirengus desinchronizavimui ir atsijungus pirmai, tai galėtų tapti geopolitinio šantažo įrankiu ir priemone.

Baltijos šalys planuoja iki 2025 metų sinchronizuoti savo elektros sistemas su Europa. Lietuva, Latvija ir Estija iki šiol veikia sinchroniniu režimu posovietinės energetinės sistemos vadinamajame BRELL žiede ir yra priklausomos nuo dispečerinės Maskvoje bei Rusijos elektros tinklo.