Baltijos šalyse „Microsoft“ nuo šiol turės vieną vadovą
„Mic­ro­soft“ pa­skel­bė, kad nuo šiol Lie­tu­va, Lat­vi­ja ir Es­ti­ja tu­rės vie­ną va­do­vą, ku­riuo ta­po Dr. Re­na­te Straz­di­na, iki šiol 2 me­tus va­do­va­vu­si „Mic­ro­soft Lat­vi­ja“ biu­rui ir nuo šių me­tų bir­že­lio lai­ki­nai ėju­si Lie­tu­vos biu­ro va­do­vo par­ei­gas. Tuo me­tu Es­ti­jo­je R. Straz­di­na pa­kei­čia iki šiol čia va­do­va­vu­sį Mart Mäe, ku­ris tam­pa at­sa­kin­gas už „Mic­ro­soft“ de­be­sų kom­piu­te­ri­jos spren­di­mų pla­na­vi­mą bei įgy­ven­di­ni­mą 24 ša­ly­se.

„Vadovauti visoms trims Baltijos regiono valstybėms, kurios vienu metu yra tokios panašios ir skirtingos, neabejotinai naujas bei didelis iššūkis. Iki šiol Lietuvoje vadovavęs Ainis Kavaliauskas su komanda šalyje nudirbo didelį darbą: Lietuva šiandien yra viena pirmaujančių savo regiono valstybių pagal „Microsoft“ debesų kompiuterijos paslaugų naudojimą. Drauge su Baltijos šalių komandomis ir toliau laikysimės šios strategijos“, – pranešime spaudai teigia Renate Strazdina.

R. Strazdina prie „Microsoft“ prisijungė 2016 metais ir pradėjo vadovauti „Microsoft Latvija“ biurui. Nuo šių metų birželio mėnesio ji laikinai vadovavo ir Lietuvos biurui, kai tuometinis vadovas Ainis Kavaliauskas nusprendė karjerą tęsti už bendrovės ribų. Iki darbo „Microsoft“ R. Strazdina kaupė patirtį dirbdama tarptautinėse bendrovės „PricewaterhouseCoopers“ ir „Ernst & Young“. Renate Rygos technikos universitete apsigynė kompiuterių mokslo mokslų daktarės laipsnį.