Baiminamasi: atsisakius pakaitalų maistas brangs?
Da­lis Eu­ro­pos ga­min­to­jų vis la­biau pik­ti­na­si Eu­ro­pos Są­jun­gos ins­ti­tu­ci­jų ini­cia­ty­va ko­vo­ti su dve­jo­pos ko­ky­bės pro­duk­tais ir sa­ko, jog nau­jos tai­syk­lės ri­bo­tų ino­va­ci­jas, var­to­to­jų pa­si­rin­ki­mo ga­li­my­bes ir gal­būt pa­bran­gin­tų pro­duk­tus, ra­šo „Vers­lo ži­nios“.

Europos Komisijos pasiūlymai jau sulaukė Europos Parlamento (EP) Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto narių palaikymo. VŽ teigimu, didėja tikimybė, kad dokumentas bus patvirtintas.

Europos maisto ir gėrimų gamintojų asociacija apgailestauja dėl naujų taisyklių, už kurias balsavo EP komitetas, nes jos esą ribotų gamintojų galimybes pasiūlyti to paties produkto dvi skirtingas versijas skirtingose ES šalyse.

„Esame prieš dvejopus standartus, tačiau skirtingose rinkose nevienodas produkto savybes lemia tam tikros šalies gyventojų etniniai prioritetai ir skoniai, žaliavų prieinamumas, nacionalinės teisės reikalavimai, skirtingos nacionalinės sveikatos ir tvarumo strategijos, kitos priežastys“, – VŽ cituoja asociaciją.

EPryšių su žiniasklaida administratorius Dovaidas Pabiržis teigia, kad pasiūlymai, kuriems pritarė EP komitetas, yra bendro EK pasiūlyto paketo, vadinamo „Naujų galimybių vartotojams dokumentų rinkiniu“, dalis. Galutinis teisės aktas, pasak jo, dar gali keistis.

EP komitetas antradienį pritarė taisyklėms, skirtoms apsaugoti vartotojus nuo klaidinimo internetinėje prekyboje bei išvengti skirtingos kokybės prekių tuo pačiu pavadinimu.

Europarlamentarai, be kita ko, siekia uždrausti praktiką, kai vienodai atrodančios prekės, parduodamos skirtingose šalyse, yra kitokios sudėties. Jų įsitikinimu, prekė gali skirtis tik „dėl aiškių ir įrodomų regioninių vartotojų pageidavimų, sudedamųjų jos dalių iš vietinių produktų arba nacionalinės teisės reikalavimų“. EP nariai įsitikinę,jog šie skirtumai turi būti aiškiai pažymėti ir matomi vartotojams.