Automobilių nuomos sukčių grobis – į Lietuvą grįžtantys emigrantai
Že­mo­mis au­to­mo­bi­lių nuo­mos kai­no­mis Lie­tu­vo­je su­si­vi­lio­ję emig­ran­tai pa­ten­ka į gal­būt ty­čia pa­spęs­tas pink­les: at­vy­kę į Kau­no oro uos­tą jie ne­gau­na iš anks­to už­sa­ky­tų ma­ši­nų, o vė­liau daž­nam ne­pa­vyks­ta at­gau­ti iš anks­to su­mo­kė­to di­de­lio užs­ta­to. Tarp to­kios veik­los or­ga­ni­za­to­rių mi­ni­mi tei­sė­sau­gos aki­ra­ty­je esan­tys var­dai. Nu­ken­tė­ju­sių­jų – šim­tai. O bran­gūs au­to­mo­bi­liai, pa­nau­do­ti kaip jau­kas klien­tams vi­lio­ti, pri­klau­so ir vals­ty­bi­nei ener­ge­ti­kos įmo­nių gru­pei „Lie­tu­vos ener­gi­ja“.

Automobilių nuomos verslą valstybinė energetikos įmonių grupė „Lietuvos energija“ pradėjo prieš kelerius metus, kai jos bendrovė „NT valdos“ tapo privataus verslo konkurente – pradėjo teikti automobilių nuomos paslaugas. Šiuo metu po reorganizacijos jau kita „Lietuvos energijos“ bendrovė – „Transporto valdymas“ – valdo apie 2000 transporto priemonių parką. Didžioji dalis jo mašinų išnuomota „Lietuvos energijos“ grupės įmonėms, kitos – įvairioms valstybinėms bei privačioms įmonėms. Valstybei priklausanti bendrovė tikina, kad „žiūri, su kuo dirba“. Faktai rodo ką kita.

„Lietuvos energijos“ įmonės mašinos – klientams privilioti

Nors pernai UAB „NT valdos“ (dabar – „Transporto valdymas“) keliasdešimt savo automobilių išnuomojo tik vienai privačiai įmonei UAB „Autvina“, ši tuos automobilius pernuomojo kitoms įmonėms, kurios pripažintos ne kartą pažeidusios vartotojų teises.

UAB „Autvina“ direktorės pavaduotojas Deividas Ringė, šiuo metu pavaduojantis motinystės atostogų išėjusią direktorę Aidą Ringę, dienraščiui „Lietuvos žinios“ patvirtino, jog iš „Lietuvos energijos“ įmonių „NT valdos“ ir „Transporto valdymas“ išsinuomotus automobilius „Autvina“ pernuomoja kitoms įmonėms, tarp jų – ir UAB „Holitor“ bei UAB „Davas“, kurios Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos (VTAT) pripažintos pažeidusios vartotojų teises. „Turime įmonių, kurioms automobilius pernuomojame, bet nuomojame ir fiziniams klientams“, – sakė D. Ringė.

„Lietuvos energijos“ grupės įmonės partnerėmis automobilių nuomos versle pasirinktų įmonių vienas atstovų jau nuo 2011 metų buvo atsidūręs Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) akiratyje dėl PVM ir kredito unijų lėšų išgrobstymo. Byla dėl kredito unijų išgrobstymo teismo dar nepasiekė, dėl PVM grobstymo Klaipėdos apygardos teismas priėmė išteisinantį nuosprendį nesurinkus įrodymų.

Dėl galimai nesąžiningos veiklos automobilių nuomos rinkoje nukentėję viešai skelbiasi 200–300 žmonių, kurių nuostoliai siekia nuo 100 iki 900 eurų.

Tuo metu valstybinės „Lietuvos energijos“ grupės įmonė „Lietuvos žinioms“ pranešė, kad ji pati iš automobilių nuomos nepatyrė nei nuostolių, nei žalos dėl kitų įmonių organizuotos galimai nesąžiningos veiklos, ir tęsia automobilių nuomos sutartį su ta pačia privačia įmone.

Bendrovės „NT valdos“ vadovas Martynas Nenėnas „Lietuvos žinioms“ teigė, kad 2018 metais „NT valdos“ su automobilių nuomos bendrove UAB „Autvina“, valdančia portalą autorent24.lt, turėjo sutartis dėl 41 automobilio nuomos. Bet su UAB „Davas“ ir UAB „Holitor“, kaip tikino M. Nenėnas, pačios „NT valdos“ sutartinių santykių neturėjo ir neturi.

„Dėl jūsų minėtų įmonių veiklos įmonė „NT valdos“, taip pat ir įmonė „Transporto valdymas“, tęsdama automobilių nuomą, nepatyrė jokių nuostolių, įmonėms nepadaryta jokia žala. Prieš priimdamos bet kurį investicinį sprendimą „NT valdos“ ar „Transporto valdymas“ visuomet tikrina finansinį kliento pajėgumą, kliento skolos riziką, kliento bankroto riziką bei vertina kitą, viešai prieinamą informaciją. Pastarasis naujų investicijų sprendimas dėl šio kliento buvo priimtas 2017 metų rugpjūčio mėnesį“, – teigė M. Nenėnas.

Nors pernai valstybei priklausanti UAB „NT valdos“ (dabar – „Transporto valdymas“) keliasdešimt savo automobilių išnuomojo tik vienai privačiai įmonei UAB „Autvina“, ši juos pernuomojo kitoms įmonėms, kurios pripažintos ne kartą pažeidusios vartotojų teises.

Nuo 2018 metų kovo 1 dienos visas „NT valdų“ automobilių verslas, reorganizavus įmonę, buvo perkeltas į UAB „Transporto valdymas“, kuri šiuo metu parduodama kaip vienas verslas ir toliau tęsia 41 automobilio nuomos sutartį su UAB „Autvina“, pernuomojančia šiuos automobilius UAB „Davas“, UAB „Holitor“ ir kitoms įmonėms.

Spąstai atostogaujantiems emigrantams

Itin aktyviai galimai nusikalstamos veiklos modelis emigrantų atžvilgiu taikytas 2018 metų vasarą. Mat atostogų metu ir per šventes grįžtantys namo žmonės išsinuomoja 90 proc. automobilių Lietuvoje.

Praėjusią vasarą už automobilio nuomą iš anksto sumokėtų pinigų iki šiol neatgauna Airijoje gyvenantis Gertas Chmieliauskas. Jis su sūnumi rugpjūtį internete rado skelbimą apie palyginti nebrangų pasiūlymą išsinuomoti automobilį „Audi A7“. Skelbime su nuoroda į puslapį anex.lt skelbta kaina buvo daug mažesnė nei analogiškų pasiūlymų. „Ieškojome geresnio ir naujesnio automobilio, tai ir užsikabinome“, – prisipažino vyras.

Skelbime nurodytu el. pašto adresu nuoma@anex.lt jis parašė elektroninį laišką. „Jie man atrašė ir patvirtino, kad galės suteikti paslaugą. Pasiteiravau, gal turi ir „Audi A6“ – mano sūnui, ir vėl buvau patikintas, kad ir tokią mašiną gausiu. Suderinome kainas, manęs paprašė pervesti 300 eurų depozitą (užstatą) į nurodytą sąskaitą „Autorent“ vardu. Pervedžiau 300 eurų užstatą už abiejų automobilių nuomą (visa nuomos suma siekė apie 700 eurų) ir susirašinėjimą baigėme, nes tik rugsėjo pabaigoje turėjau atskristi į Lietuvą“, – pasakojo vyras.

Likus savaitei iki skrydžio namo G. Chmieliauskas ėmė nerimauti, nes iš mašinos nuomotojų nesulaukė jokių žinių. „Parašiau kelis laiškus adresu nuoma@anex.lt , bet negavau jokio atsakymo“, – pasakojo jis. Tik tada vyras suvokė, kad su juo bendravęs asmuo net nebuvo prisistatęs – laiškuose nebuvo nurodyta vadybininko pavardė. Į jo skambučius nurodytais įmonės telefono numeriais niekas neatsiliepė. Tada jau pamatė, kad pakliuvo į sukčių pinkles – jokios neva išsinuomotos mašinos jis negavo.

G. Chmieliauskas pabrėžė tik tada pasidomėjęs banko sąskaita, į kurią jis iš anksto pervedė 300 eurų. Tai interneto bankas „Mistertango“. Ši įmonė elektroninėms parduotuvėms padeda surinkti įmokas iš savo pirkėjų, o sąskaitą joje galima atsidaryti per 5 minutes.

Kartais suvokimas, kad esi apgautas, sukelia ne tik apmaudą, bet ir pažadina medžiotojo instinktą. G. Chmieliauskas susikūrė fiktyvų el. pašto adresą ir kito asmens vardu užklausė tų pačių „autoverslininkų“ dėl galimos automobilio nuomos. „Nurodžiau tas pačias datas ir tą patį automobilį, kurį jau buvau rezervavęs, nes jis vis dar buvo reklamuojamas. Man iš karto atrašė, kad tą mašiną galės išnuomoti. Tačiau šį kartą nurodė „Citadelės“ banko sąskaitą mokėjimui. Kai po kurio laiko gavau jų laišką, kad nesulaukia mano užstato pinigų, paaiškinau, kas esu“, – pasakojo vyras.

G. Chmieliauskas ėmė spausti Pauliumi prisistačiusį vadybininką grąžinti jam užstato pinigus, bet šis teigė nieko nežinantis apie ankstesnę nuomos sutartį ir pervestą 300 eurų depozitą. „Su jumis susisieks žmogus“, – pažadėjo jaunuolis. Tačiau pažado netesėjo. G. Chmieliauskas sumokėto užstato iš interneto svetainės anex.lt valdytojų neatgavo iki šiol.

Subūrė nukentėjusius išeivius

Kompanijos į puslapius dažniausiai sukelia volkswagenų nuotraukas – populiariausią Lietuvoje markę, bet iš tikrųjų tų volkswagenų jos net neturi, tik parašo, kad tai yra naujausi modeliai.

G. Chmieliauskas per internetą ėmė burti emigrantus, kuriuos panašiai kaip jį galėjo apgauti Kauno sukčiai. Nukentėjusiųjų istorijų, nuoskaudų ir patarimų dalijimosi platforma netikėtai tapo rekvizitai.lt tinklalapio įmonėms UAB „Holitor“ ir UAB „Davas“ skirti puslapiai. Juose skelbiami keli šimtai emigrantų atsiliepimų, taip pat ir šių įmonių atstovų piktoka reakcija į klientų skundus.

Visų istorijos panašios: išsinuomojo automobilį, sumokėjo iš anksto, mašinos negavo ir neatgauna pinigų. Antai emigrantas Egdaras spalį rašė, jog neatgauna 300 eurų užstato, sumokėto į anex.lt nurodytą sąskaitą, ir prašė kitų parašyti, ar jiems tai pavyko, bei nurodyti turimus kontaktus.

G. Chmieliauskas teigia atkūręs sukčiavimo schemą, pagal kurią iš emigrantų galimai neteisėtai vilioti pinigai. Nemažai duomenų jam suteikė dėl savo veiksmų šiuo metu atgailaujantis buvęs vienos automobilių nuomos įmonės vadybininkas (vardas ir pavardė redakcijai žinomi), kuris sutiktų bendradarbiauti su teisėsauga. Šiuo metu šis asmuo pasitraukęs į užsienį.

G. Chmieliauskas pasakojo, kad praėjusią vasarą įsisiūbavus viešoms nukentėjusiųjų diskusijoms su juo rugsėjį susisiekė vienas iš vadybininkų, kuris kalbėjo buvęs įviliotas į galimai tyčia sumanytą nusikalstamą veiklą. Šis vaikinas sakė su informacinių technologijų specialistu pats kūręs mašinų nuomos interneto puslapius, juos tvarkęs. Esą pinigus, gautus iš priviliotų klientų, visi „verslo“ dalyviai pasidalydavo.

Gundė itin mažomis kainomis

Emigrantams dažniausiai būdavo siūlomi palyginti nauji prabangūs automobiliai už itin žemą kainą, pavyzdžiui, „Audi A7“ – už 45 eurus per parą. Dar didesnė nuolaida siūlyta mokantiems iš anksto visą nuomos sumą. Tai žmones ir suviliojo. Klientas užsisako automobilį, sumoka depozitą. Likus kelioms dienoms iki skrydžio į Lietuvą jis gauna žinutę: „Jūsų pasirinktas automobilis pateko į eismo įvykį, tačiau jums bus pristatytas kitas automobilis, atitinkantis užsakytąjį.“ Už brangų „Audi A7“, „BMW 530 F10“ ar „Volkswagen Aerton“ sumokėjusio kliento Kauno oro uoste laukia sena „Toyota Avensis“, nuvažinėtas „Volkswagen Passat“ ar kitas senas ir apgadintas automobilis. Priežastys nurodomos įvairios – neva automobilio laiku negrąžino kitas klientas, neva žadėta mašina pakliuvo į eismo įvykį , o laisvos nėra arba neva mašinos nepateikė subnuomos bendrovė ir t. t.

Vėliau klientams kuriamos įvairios priežastys, kodėl negrąžinamas jų sumokėtas užstatas už paslaugą, kuri nesuteikta: pavyzdžiui, neva užstatas sumokėtas per „PayPal“ platformą, bet per ją negali būti grąžintas, ir pan. Vyksta ilgas susirašinėjimas, vis žadama pinigus pervesti vėliau, vilkinamas laikas, tačiau pinigų klientas nesulaukia. Galiausiai automobilių nuomos įmonė neatsiliepia į jo skambučius ir neatsako į el. laiškus.

Iš anksto mokamos depozito sumos, pasak G. Chmieliausko, siekė nuo 100 iki 400, kartais 700–900 eurų. „Dalis nukentėjusių žmonių nuleido rankas. Kiti ginčijosi ir kreipėsi į vartotojų teisių gynėjus, – pasakojo G. Chmieliauskas. – Blogiausia, jog gyvenant Airijoje ar Anglijoje tikrai sunku įrodyti, kad Kaune išsinuomoto automobilio neapgadinai, jeigu tai nepatvirtinta grąžinimo akte.“

Mat kai kurie klientai, negavę užsakytos mašinos, sutikdavo tenkintis pristatyta kita – prastesne ir pigia, nė neįtardami, kad jiems toliau spendžiamos pinklės. Kadangi lėktuvai iš Anglijos ar Airijos į Kauną dažniausiai atskrenda vakarop, kai oro uoste tvyro prietema, nėra galimybės įdėmiai apžiūrėti gautą automobilį.

Antai emigrantas Edvinas pasakojo vietoj užsakyto „Audi“ gavęs seną „VW Passat“, į jį sėdo naktį ir tik rytą pastebėjo, kad išsinuomota mašina apibrozdinta, salonas išdegintas. Pasibaigus Edvino viešnagei Lietuvoje, nuomotojai jo paprašė automobilį tiesiog palikti aikštelėje – neva visi taip užsiėmę, kad nėra kas jį priimtų iš kliento. „Po savaitės sulaukiau 920 eurų sąskaitos už neva mano padarytus apgadinimus, rūkymą salone. Turiu nuotraukas, kaip automobilis atrodė, kai jį pasiėmiau. Tad kreipiausi į vartotojų teisių gynėjus“, – prisiminimais dalijosi jis.

Portalą „pasiėmė transporto vaikinukas“

Automobiliai, panaudoti kaip jaukas klientams vilioti, priklauso ir valstybinei energetikos įmonių grupei „Lietuvos energija“. / Alinos Ožič nuotrauka

Portale rekvizitai.lt nurodyta, kad tinklalapį anex.lt valdo įmonė UAB „Anex“. Joje, „Sodros“ duomenimis, šių metų pradžioje apdraustų darbuotojų nebuvo. Telefonu atsiliepęs įmonės vadovas Artūras Engelgardtas „Lietuvos žinioms“ teigė, esą UAB „Anex“ jau keleri metai nevykdo jokios veiklos. Jis tvirtino nesusijęs su to paties pavadinimo interneto tinklalapiu anex.lt, kuris siūlė automobilių nuomos paslaugas (šiuo metu šis tinklalapis neveikia).

„Jį sukūrė kažkoks transporto vaikinukas. Kažkokie teismai ten buvo, kažko jis nemokėjo. Čia ne aš. Tai visiškai atskiros įmonės“, – tikino UAB „Anex“ vadovas.

Žurnalistui paprašius paaiškinti aplinkybę, kad rekvizitai.lt iki šiol nurodo „Anex“ priklausantį tinklalapį anex.lt, ir patvirtinti arba paneigti A. Engelgardto ryšį su šiuo tinklalapiu, šis atsakė: „Tikrai nesu susijęs. Turėjau šią svetainę kažkada prieš penkerius metus, bet domenas pasibaigęs ir jį pasiėmė tas transporto vaikinukas. Sustabdyta ji (įmonės veikla – red.) jau labai seniai. VMI registre užšaldžiau. Labai seniai – gal treji metai – neveikia“, – kartojo A. Engelgardtas.

UAB „Anex“, pasak jo, anksčiau teikė verslo konsultacijas, bet niekada esą nenuomojo mašinų.

Užpylė skundais dėl pažeistų teisių

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (VVTAT) dar rugsėjį pranešė sulaukianti nemažai vartotojų skundų dėl automobilių nuomos portalą valdančios bendrovės „Holitor“ (autoex.lt) nevykdomų įsipareigojimų. Vartotojams reikalaujant nutraukti sutartis bei grąžinti sumokėtus pinigus, automobilių nuomos įmonė pateikia jiems užpildyti pinigų grąžinimo formas ir nurodo, kad pinigus grąžins per 30 dienų, tačiau jų negrąžina.

VVTAT teigė nagrinėjanti vartotojų prašymus ir juose nurodytas aplinkybes. Ji pažymėjo, jog bendrovė su tarnyba nebendradarbiauja, jokių paaiškinimų ir informacijos neteikia.

„Lietuvos žinioms“ pateiktais duomenimis, 2018 metais VVTAT išnagrinėjo apie 30 vartotojų ir paslaugų teikėjų ginčų dėl transporto nuomos paslaugų. Vartotojai tarnybai skundėsi nukentėję nuo bendrovių „Davas“ ir „Holitor“ veiksmų. Didžioji dalis vartotojų prašymų VVTAT komisijos sprendimu buvo patenkinti.

VVTAT Tarptautinių ir viešųjų ryšių skyriaus vyresnioji patarėja Giedrė Nenartavičiūtė „Lietuvos žinias“ informavo, kad 2018 metais VVTAT gavo 2 vartotojų prašymus dėl UAB „Davas“ galimai nepagrįstai negrąžinamo užstato už nuomotus automobilius, šiuo metu šie vartotojų prašymai yra nagrinėjami. Nurodytu laikotarpiu tarnyba taip pat gavo 23 vartotojų prašymus dėl UAB „Holitor“ veiksmų.

„Dažniausiai vartotojai skundėsi dėl UAB „Holitor“ nesuteiktų paslaugų ar nesutikimo grąžinti iš anksto sumokėtus pinigus (depozitus) vartotojams atsisakius paslaugų. Dažniausiai vartotojų reikalavimai VVTAT komisijos sprendimu buvo patenkinti kaip pagrįsti, dalies vartotojų prašymų nagrinėjimas tęsiamas“, – pasakojo G. Nenartavičiūtė. Ji atkreipė dėmesį, kad vartotojui negavus visų ar dalies paslaugų, už kurias iš anksto sumokėta, tai laikoma sutarties neįvykdymu ir prieštarauja Civiliniam kodeksui.

„Mes jiems padarome superinę kainą“

UAB „Autvina“ (autorent24.lt) direktorės pavaduotojas D. Ringė „Lietuvos žinioms“ pasakojo, kad įmonės „Holitor“ ir „Davas“ jam yra žinomos ir joms automobilius „Autvina“ nuomojo ir nuomoja.

„Tai subnuoma. Kiek žinoma, jos ir iš kitų nuomos bendrovių ima (mašinas – red.), – paaiškino jis. – Esmė tokia, kad mes nesame atsakingi, ką kitos įmonės ten padaro – pristato mašinas ar nepristato. Mes jiems padarome fiksuotą kainą, jie automobilį pasiima tada, kada jiems reikia, užsimeta savo 30 proc. antkainį. Jeigu jie iš mūsų ima daug, mes jiems padarome gerą kainą. Jūsų išvardytoms (įmonėms „Holitor“ ir „Davas“ – red.) mes padarome superinę kainą, nes jie paima iš mūsų didelį srautą automobilių, užsimeta antkainį ir pasidaro tą savo vadinamąjį pelną. Kažkokių didelių pinigų ten nėra, bet kažką užsidirba...“

D. Ringė tvirtino, kad Lietuvos rinkoje yra nemažai įmonių, kurios nuosavų automobilių iš viso neturi, bet pačios išsinuomoja iš kitų įmonių ir pernuomoja savo klientams. Automobilių „dalijimasis“ neva yra įprastas nuomos versle.

„Tai visų nuomos kompanijų praktika – mes automobilius paimame iš kitų nuomos kompanijų, jos ima iš mūsų. Kuris automobilis laisvas, tą ir imi, kad galėtum „užkelti“ klientų srautą, – dėstė pašnekovas klientų pritraukimo būdą. – Esmė tokia: duodi vieną ar du automobilius įmonei, kuri prašo, nes jai dabar reikia, jeigu tinka kaina. O kai tavo klientas prašo kokio nors automobilio, kokio tu neturi, skambini kitai kompanijai ir jos prašai, kad tau duotų, jei nenori prarasti kliento.“

Portale rekvizitai.lt nurodoma, kad „Autvina“, kuri iš „Lietuvos energijos“ grupės įmonės yra išsinuomojusi 41 automobilį, pati turi 15 automobilių (4 priklauso, 11 išperkamų arba nuomojamų).

Neprisistatęs „Holitor“ įmonės atstovas vasarą 15min.lt cituotame laiške tikino, kad „kompanija neturi savų automobilių. Visi automobiliai yra pernuomojami iš kitų automobilių nuomos kompanijų“.

„Iš tikrųjų tai dabar automobilių nuomos „politika“ yra tokia, kad savo automobilio turėti neapsimoka. Nes jeigu tu „pasiimi“ automobilį išperkamąja nuoma, tau stabiliai reikia bankui kas mėnesį mokėti po kokius 500 eurų. O kartais to automobilio prastova trunka tris savaites. Esmė ta, kad tau neapsimoka vien dėl tų prastovų. Nes automobilių nuomos konkurencija Lietuvoje milžiniška. Vasarą ar gruodį visos mašinos išvažiuoja, o žiemą labai daug prastovų. Vien dėl to labai daug mažyčių nuomos bendrovių net neperka savo automobilių“, – rinkos ir verslo ypatumus atskleidė D. Ringė.

Jis pripažino: tai, jog klientams pristatomi ne tie automobiliai, kurie buvo užsakyti, yra „normali praktika“ ir „visi taip žaidžia“ – esą nuomos įmonės siūlo klientams mašinas, kurių neturi.

„Užeikite į bet kurį nuomos puslapį, pasirinkite automobilio paiešką, jums rašo: „Volkswagen Golf“ ir šalia – „arba analogiškas automobilis“. Ką tai reiškia? Kad jums gali pristatyti ne „Golf“, kurio vertė 15 tūkst. eurų, o „Hyundai i30“, kuris vertas 7 tūkst. eurų. Tiesiog visos nuomos kompanijos taip „žaidžia“. Netgi žinomos brokerių kompanijos į puslapius dažniausiai sukelia volkswagenų nuotraukas – populiariausią Lietuvoje markę, bet iš tikrųjų tų volkswagenų jos net neturi, tik parašo, kad tai yra naujausi modeliai, o mažom pilkom raidelėm – „arba panašus modelis“. O tai reiškia, kad gali būti visiškai priešingas tam automobiliui“, – pasakojo D. Ringė.

Jis gynė automobilių nuomos įmones, kurios dėl įvairių priežasčių negrąžina užstato klientams: esą jie „viską daro“ pagal sutartį ir joje nurodytas sąlygas, esą jas turėtų skaityti ir klientai. „Na tai, gerbiamieji, jūs laikykitės sutarties sąlygų, su kuriomis prieš išsinuomodami automobilį buvote supažindinti ir kurias pasirašėte. Ir tada nekils problemų“, – dėstė D. Ringė.

Teisėsaugos akiratyje

Šiuo metu D. Ringė yra vienas iš įtariamųjų Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos ir Generalinės prokuratūros atliekamame ikiteisminiame tyrime dėl galbūt neteisėto didelės vertės paskolų gavimo iš keturių Lietuvoje veikiančių kredito unijų. „Siekdami nepakenkti ikiteisminiam tyrimui, daugiau informacijos pateikti negalime“, – „Lietuvos žinioms“ teigė Rūta Andriuškaitė, FNTT atstovė spaudai.

2013 metais FNTT Klaipėdos apygardos valdyboje buvo baigtas ikiteisminis tyrimas dėl D. Ringės galimai įvykdytų nusikalstamų veikų, baudžiamoji byla buvo perduota nagrinėti Klaipėdos apygardos teismui. D. Ringė buvo kaltinamas padėjęs pasisavinti didelės vertės dviejų uždarųjų akcinių bendrovių turtą, padėjęs apgaulės būdu panaikinti didelės vertės abiejų bendrovių turtines prievoles, tai yra PVM ir pelno mokesčių mokėjimus į valstybės biudžetą. Jam ir kitiems šioje byloje kaltintiems asmenims inkriminuota, kad nusikalstamas veikas jie padarė veikdami organizuota grupe. 2015 metų gegužės 13 dieną teismas D. Ringės (ir kitų kaltinamųjų) atžvilgiu priėmė nuosprendį. D. Ringė išteisintas dėl visų inkriminuotų nusikalstamų veikų padarymo, nes neįrodyta, kad jis dalyvavo padarant šias nusikalstamas veikas.

Kauno rajono policijos komisariate šių metų rugsėjo 19 dieną pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl automobilių nuoma užsiimančios UAB „Holitor“ veiklos. Ikiteisminį tyrimą dėl galimo Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 182 straipsnio (sukčiavimas) pažeidimo organizuoja ir jam vadovauja Kauno apygardos prokuratūros Kauno apylinkės prokuratūros 6-ojo skyriaus (Kauno rajono) prokuroras.

Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato (VPK) Komunikacijos poskyrio specialistė Dovilė Bernotaitė „Lietuvos žinioms“ patvirtino, kad šio komisariato Kriminalinės policijos nusikaltimų nuosavybei tyrimo valdyboje yra priimtas Lietuvos Respublikos piliečio pareiškimas dėl vienos iš automobilių nuoma besiverčiančios įmonės galimai neteisėtos veiklos. Ikiteisminis tyrimas šio pareiškimo pagrindu dar nepradėtas. Dėl to bus apsispręsta, kai pareigūnai išnagrinės pareiškime nurodytas aplinkybes.

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba laikraštį informavo, kad šiuo metu neatlieka ikiteisminių tyrimų dėl automobilių nuoma besiverčiančių bendrovių galimai neteisėtos veiklos.

FAKTAI

Ką svarbu žinoti nuomojantis automobilį

• Prieš išsinuomodami automobilį įvertinkite, kas įeina į automobilio nuomos kainą, atkreipkite dėmesį į galiojantį draudimą. Taip pat pasitikslinkite degalų politiką ir patikrinkite, ar sutartyje yra numatyti kokie nors apribojimai, pavyzdžiui, leistinas nuvažiuoti atstumas.

• Atvykdami pasiimti automobilio turėkite užsakymo patvirtinimą, patikrinkite, ar pasirašomos sutarties sąlygos sutampa su užsakymo sąlygomis, taip pat susipažinkite su draudimo sąlygomis. Pastebėję automobilio trūkumus, užfiksuokite juos nuomos sutartyje ir nepamirškite išsaugoti visų dokumentų. Esant galimybei, automobilio trūkumus fiksuokite ir nuotraukose ar filmuokite.

• Jeigu automobilis sugenda jums juo besinaudojant, nedelsiant susisiekite su nuomos bendrove ir vadovaukitės jos nurodymais (instrukcijomis).

• Pasistenkite grąžinti automobilį nuomos bendrovės darbo laiku, kad būtumėte kartu, kai darbuotojas apžiūrės automobilį. Darbuotojas specialiame akte turėtų pažymėti automobilio būklę, kurį kartu turėtumėte pasirašyti. Išsaugokite jo kopiją. Taip pat automobilį stenkitės grąžinti į nuomos sutartyje nurodytą vietą, o jeigu atsiranda nenumatytų aplinkybių – apie jas informuokite nuomos bendrovę ir susitarimą dėl automobilio grąžinimo į kitą vietą pasistenkite užfiksuoti, kad kilus ginčui galėtumėte įrodyti savo teiginius.

Sutartinė civilinė atsakomybė yra turtinė prievolė, kuri atsiranda dėl to, kad neįvykdoma ar netinkamai įvykdoma sutartis, kurios viena šalis turi teisę reikalauti nuostolių atlyginimo, o kita šalis privalo atlyginti dėl sutarties neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo padarytus nuostolius. Keliant reikalavimą atlyginti nuostolius, nukentėjusiajai šaliai yra keliama pareiga konkrečiais įrodymais pagrįsti patirtų turtinių nuostolių dydį, o jei ji negali nuostolių tiksliai įrodyti, jų dydį nustato teismas.

Vartotojas, kuriam nebuvo suteiktos arba netinkamai suteiktos automobilio nuomos paslaugos, pirmiausia privalo raštu kreiptis į paslaugos teikėją ir nurodyti savo reikalavimą. Prie prašymo svarbu pridėti paslaugų pirkimo-pardavimo dokumento kopiją bei vartotojo prašyme nurodytas aplinkybes pagrindžiančius įrodymus.

Paslaugos teikėjas privalo neatlygintinai išnagrinėti vartotojo kreipimąsi ir, jeigu nesutinka su vartotojo reikalavimais, privalo ne vėliau kaip per 14 dienų nuo vartotojo kreipimosi gavimo dienos, pateikti vartotojui išsamų motyvuotą rašytinį atsakymą, pagrįstą dokumentais.

Jei per 14 kalendorinių dienų nuo vartotojo kreipimosi į paslaugos teikėją vartotojui nėra pateikiamas atsakymas, arba paslaugos teikėjo atsakymas vartotojo netenkina, jis turi teisę kreiptis į VVATT dėl ginčo nagrinėjimo ne teismo tvarka.

Šaltinis: Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba