Auga mažiausios pensijos
Va­sa­rio mė­ne­sį bus pra­dė­tos mo­kė­ti prie­mo­kos iš vals­ty­bės biu­dže­to tiems „Sod­ros“ pen­si­jų ga­vė­jams, ku­rių vi­sų gau­na­mų iš­mo­kų su­ma ne­sie­kia 238,45 eu­rų. To­kia prie­mo­ka jos ga­vė­jus pa­sieks kar­tu su ki­to­mis „Sod­ros“ mo­ka­mo­mis iš­mo­ko­mis kas mė­ne­sį. Va­sa­rio mė­ne­sį prie­mo­ka bus iš­mo­kė­ta už sau­sio mė­ne­sį, ko­vą – už va­sa­rį ir taip to­liau.

Kaip praneša Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, priemokos bus išmokamos šioms grupėms, jei ligšiolinės gaunamos išmokos nesiekė 238,45 eurų:

• Senatvės pensijos gavėjams (išskyrus išankstinės pensijos gavėjus);

• Netekto darbingumo pensijos gavėjams (netekus 60 proc. ir daugiau darbingumo);

• Senatvės pensijos amžiaus sulaukusiems netekto darbingumo ar invalidumo pensijų gavėjams (netekus 45–55 proc. darbingumo).

Skaičiuojama, kad vidutiniškai priemoka sieks apie 20 eurų, tačiau individualiai gaunamas priemokos dydis skirsis – kuo didesnį pensijų socialinio draudimo stažą žmogus yra įgijęs, tuo didesnė priemoka bus mokama.

Pavyzdžiui, du senatvės pensijos gavėjai, gaunantys po 170 eurų išmoką gaus skirtingas priemokas: asmens, įgijusio 15 metų stažą, priemoka sieks 32 eurus, turinčio 20 metų stažą – 43 eurus.

Priemokos iš valstybės biudžeto mokamos mažų pensijų gavėjams nuo 2019 m. mokamos pirmą kartą – taip siekiama padėti gyventojams, kurie arba nesukaupė pakankamai ilgo stažo pensijai gauti, arba savo darbingu laikotarpiu gavo itin mažas pajamas.

„Kai kurie senjorai dėl gyvenime susiklosčiusių įvairių aplinkybių gauna labai mažas pensijas, todėl Vyriausybė ir Seimas sutarė šiems žmonėms mokėti priemokas iš valstybės biudžeto. Turime pasirūpinti žmonėmis, kurie dirbdami gavo mažus atlyginimus arba neturėjo galimybės sukaupti ilgesnio stažo: tai gali būti vaikus auginusi mama, darbingumą dėl ligos praradęs asmuo“, – sako socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis.

Kaip apskaičiuoti priemokos dydį?

Turint būtinąjį stažą: 0,95 x 251 – visų mokamų pensijų suma = PRIEMOKA

Neturint būtinojo stažo: (0,95 x 251 – visų mokamų pensijų suma) x (įgytas stažas ÷ būtinasis stažas) = PRIEMOKA

„Sodros“ duomenimis, šios priemokos bus išmokėtos apie 95 tūkst. žmonių.

Primenama, kad Lietuvoje vidutinis senatvės pensijos dydis 2018 m. pabaigoje siekė 319 eurų, o turint būtinąjį stažą – 337 eurai. Nuo 2016 m. pabaigos vidutinė senatvės pensija išaugo 64 eurais, turint būtinąjį stažą – 71 euru.

Šiuo metu minimalus pensijų socialinio draudimo stažas senatvės pensijai gauti siekia 15 metų, būtinasis stažas pilnai senatvės pensijai – 31 metai.