Auga Kauno biudžetas: pajamų surinks daugiau, nei planavo
Kau­no šių me­tų biu­dže­tas di­di­na­mas 6,7 mln. eu­rų, nes pa­aiš­kė­jo, kad mies­to sa­vi­val­dy­bė pa­ja­mų su­rinks dar dau­giau, nei pla­nuo­ta, ra­šo „Kau­no die­na“.

Miesto tarybai pateiktuose dokumentuose nurodoma, kad papildomų 1,3 mln. eurų atneš dividendai, 102 tūkst. eurų daugiau, nei manyta planuojant šiųmetį biudžetą, bus sulaukta iš ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomos. Dar papildomi 1,1 mln. eurų – dotacijos iš ES finansinės paramos lėšų. Nurodomos ir kitos įplaukos.

Pagal naujus skaičiavimus, Kauno savivaldybės 2018 metų biudžetas sieks 296,7 mln. eurų pajamų ir 33,9 mln. eurų asignavimų.