Atleistas „Kelių priežiūros“ vadovas
Vals­ty­bės val­do­mos bend­ro­vės „Ke­lių prie­žiū­ra“ va­do­vas Da­rius Alek­na­vi­čius at­leis­tas iš par­ei­gų, o lai­ki­nuo­ju įmo­nės va­do­vu pa­skir­tas Ko­mer­ci­jos di­rek­to­rius Da­rius Za­liec­kas.

Tai BNS pirmadienį patvirtino pats D. Aleknavičius. Pasak jo, šalių susitarimu jis pasitraukė nuo praėjusio penktadienio.

„Tai (atleidimas – BNS) buvo valdybos iniciatyva. Galima būtų įvardinti taip, kad nesutapo požiūriai į pokyčių tempą ir ateities perspektyvas“, – BNS sakė D. Aleknavičius.

„Tie rezultatai (įmonės veiklos – BNS) tikrai yra geri, tiek ir sujungimo įmonių, tiek ir praeitų metų rezultatai. Bet yra tam tikrų niuansų ir, valdybos nuomone, šiam etapui reikėtų kito vadovo“, – teigė D. Aleknavičius.

Jis pranešė, kad laikinuoju „Kelių priežiūros“ vadovu paskirtas komercijos direktorius D. Zalieckas.

D. Aleknavičius „Kelių priežiūros“ vadovu tapo 2017-ųjų spalį, į vieną sujungus 11 valstybinių kelių priežiūros įmonių. Į naują įmonę perkelta visa iki tol įmonių valdyta technika ir personalas, o kelių valdymas perduotas Kelių direkcijai.

Anksčiau D. Aleknavičius vadovavo antžeminių paslaugų bendrovei „Baltic Ground Services“ ir valstybės valdomam Lietuvos parodų ir kongresų centrui „Litexpo“.