Ateina Lenkijos „fintech“ bankas
Į Lie­tu­vą ke­ti­na ženg­ti Len­ki­jos skait­me­ni­nis ban­kas, ku­riam va­do­vau­ja bu­vę vie­no di­džiau­sių Len­ki­jos ko­mer­ci­nių ban­kų PKO va­do­vai. Blo­kų gran­di­nės (angl. „block­chain“) tech­no­lo­gi­ja par­em­tas ban­kas ar­ti­miau­siu me­tu ke­ti­na kreip­tis į Lie­tu­vos ban­ką dėl veik­los li­cen­ci­jos.

Kuriamo banko „Horum Bank“ rinkodaros ir strategijos vadovas ir vienas banko steigėjų Michalas Turalskis patvirtino, jog veiklą ketinama pradėti vystyti Lietuvoje. „Esame patyrusi buvusių tarptautinių bankų ir „blockchain“ technologijų ekspertų komanda, susibūrusi drauge, kad sukurtų naują banką. Tai bus visos Europos skaitmeninis bankas, skirtas mažiausiai finansinėmis paslaugomis besinaudojantiems klientams, pavyzdžiui, smulkioms ir vidutinėms įmonėms bei turtingiems klientams“, – teigė M. Turalskis.

„Kadangi Lietuvos centrinis bankas skatina „blockchain“ technologija paremtus finansinius sprendimus bei esant palankioms aplinkybėms, planuojame jūsų šalyje teikti paraišką licencijai gauti. Gavę licenciją norime pradėti dirbti su Lietuvos įmonėmis ir galvoti apie plėtrą į kitas Europos šalis“, – pridūrė jis.

Konkrečių veiklos planų M. Turalskis teigė kol kas negalintis atskleisti dėl konfidencialumo įsipareigojimų verslo partneriams.

Lietuvos banko atstovai „Horum Bank“ planų nekomentavo. „Susidomėjimas galimybėmis steigti finansų rinkos dalyvius Lietuvoje iš Lenkijos tikrai jaučiame. Ir stipriai. Vyksta nuolatiniai pokalbiai, tačiau konkrečių pavadinimų negalėtume įvardinti“, – sakė Lietuvos banko Komunikacijos departamento direktorius Giedrius Simonavičius.

Lenkijos dienraštis „Puls Biznesu“ liepos pabaigoje skelbė, kad „Horum Bank“ projektui vadovauja buvę Lenkijos banko PKO viceprezidentas Jacekas Oblekowskis (Oblekovskis). Kita banko steigėja ir technologijų vadovė yra Malgorzata Siatkowska (Malgožata Siatkovska), taip pat praeityje dirbusi PKO banke. Tuomet skelbta, kad „Horum Bank“ veiklos pradžiai turi sukaupusi 400–500 mln. zlotų (93–116 mln. eurų).