Asmenys šiemet bankrutavo rečiau
Per 2018 me­tų pir­mą pus­me­tį iš­kel­tos 211 ban­kro­to by­lų fi­zi­niams as­me­nims, t. y. 11,7 proc. ma­žiau nei ati­tin­ka­mu 2017 me­tų lai­ko­tar­piu, kai by­los iš­kel­tos 239 as­me­nims. Ma­no­ma, kad tam tu­rė­jo įta­kos tiek su­ma­žė­jęs gy­ven­to­jų no­ras pa­si­nau­do­ti šia ga­li­my­be, tiek iš­au­gu­si pa­tir­tis, kaip ver­tin­ti as­me­nų pra­sis­ko­li­ni­mą.

Iš viso nuo Fizinių asmenų bankroto įstatymo įsigaliojimo 2013 metais iki 2018 metų birželio pabaigos bankroto bylos iškeltos 2067 fiziniams asmenims, iš jų 1708 fiziniams asmenims procesas tebėra vykdomas, o 359 fizinių asmenų bankroto procesai (jie sudaro 17,4 proc. bylų) baigti: 181 fiziniam asmeniui bankroto bylos baigtos, o 173 fizinių asmenų bankroto bylos buvo nutrauktos, dar 5 fizinių asmenų bankroto bylos – panaikintos.

Teismai per pastaruosius metus išmoko vertinti, ar tikrai žmogus negali įprastais būdais grąžinti skolų.

Šie skaičiai pateikti Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos apžvalgoje.

Nuo 2013-ųjų kovo pradžios iki 2018 metų birželio 30 dienos bankroto bylos 11 fizinių asmenų iškeltos supaprastinta tvarka, kai fizinio asmens kreditorių reikalavimų tenkinimo ir jo mokumo atkūrimo plano projektas pateikiamas teismui iki pareiškimo iškelti fizinio asmens bankroto bylą pateikimo dienos. Šių metų birželio 30 dieną mokumo planai buvo patvirtinti 67,4 proc. fizinių asmenų bankroto bylose.

Per 2018 metų pirmą pusmetį fizinio asmens mokumo planai buvo patvirtinti 166 fiziniams asmenims, t. y. 12,2 proc. mažiau nei per atitinkamą laikotarpį 2017 metais, kai mokumo planai buvo patvirtinti 189 asmenims.

Daugiau galimybių – daugiau pavojų

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos direktoriaus Audrius Linarto pastebėjimu, bankroto bylų iškėlimo fiziniams asmenims atvejų, tikėtina, sumažėjo dėl kelių priežasčių. Visų pirma, tai, anot jo, natūralus sumažėjimas, nes nuslūgsta banga žmonių, turinčių poreikį šiuo institutu naudotis. „Iš pradžių poreikis buvo didesnės, ypač kai iki 3 metų buvo sumažintas nemokumo plano įgyvendinimo terminas“, – pažymėjo pašnekovas.

Antra, teismai per pastaruosius metus išmoko vertinti, ar tikrai žmogus negali įprastais būdais grąžinti skolų. Tam praverčia ir galimybė įvertinti priežastis, dėl ko nutrūko anksčiau pradėti bankroto procesai.

„Priežastys, dėl ko asmenys prasiskolino, yra labai individualios. Tai nepasekę verslai, už kuriuos buvo garantuota asmeniniu turtu, nuostolius atnešusios investicijos, nesugebėjimas išmokėti greitųjų kreditų ar kontroliuoti savo finansinės padėties dėl potraukio žaisti azartinius žaidimus, asmeninės nelaimės, kurios sunaikino prieš tai turėtą asmenų turtą ir pan. Visų priežasčių neįmanoma įvardyti. Akivaizdu, kad ateityje jų gali būti ir dar įvairesnių, nes atsiranda modernių ir rizikingų investavimo galimybių, pavyzdžiui, kriptovaliutos, žetonai, skolinimas per tarpusavio skolinimo ir kitas platformas. Tai suteikia daugiau galimybių, tačiau taip pat sukelia pavojų“, – svarstė A. Linartas.

Gerėjo pragyvenimo lygis

Banko „Luminor“ vyriausioji analitikė Indrė Genytė-Pikčienė pažymėjo, kad tiesioginės bankroto priežastys greičiausiai kiekvienu atveju individualios, tačiau pragyvenimo lygis šalyje per metus santykinai pagerėjo.

„Pernai įsiplieskusi infliacija šiemet, bent kol kas, šiek tiek atslūgo, o darbo užmokesčio augimas išliko itin spartus. Apie itin gerą darbo rinkos sveikatą byloja ir žemiau 6 proc. ribos smukęs nedarbo lygis. Visos šios aplinkybės rodo, kad Lietuvos ūkis ir toliau bent kol kas lieka sveikos ir sparčios plėtros fazėje. Natūralu, kad tokios makroekonominės aplinkybės gyventojams suteikia daugiau galimybių tiek surasti, tiek pakeisti darbą ir išlikti mokiems“, – sakė ji.

Daugiausia bankrutuoja Vilniuje ir vyresni

Per minėtą 2018 metų laikotarpį daugiausia fizinių asmenų bankroto procesų pradėta Vilniaus (66 asmenims, arba 31,3 proc.), Klaipėdos (52 asmenims, arba 24,6 proc.) ir Kauno (35 asmenims, arba 16,6 proc.) apskrityse.

2018 metų pirmą pusmetį, palyginti su 2017 metų atitinkamu laikotarpiu, pastebima, kad fizinių asmenų, kuriems iškeltos bankroto bylos, skaičius daugelyje apskričių mažėjo arba liko toks pats, tik Alytaus ir Marijampolės apskrityse fiziniams asmenims bankroto bylų iškelta šiek tiek daugiau.

Analizuojant sėkmingai baigtų fizinių asmenų bankroto procesų trukmę matyti, kad bankroto procedūros vidutiniškai truko 2,9 metų. Daugiau nei pusė (50,5 proc.) baigtų bankroto procesų procedūros užtruko iki 4 metų, iki 3 metų bankroto procedūros vyko 21,7 proc. fizinių asmenų, iki 2 metų – 14,1 proc., iki 1 metų – 7,6 proc. ir ilgiausiai – iki 5 metų – bankroto procedūros truko 6 proc. fizinių asmenų.

„Lietuvos žinios“ primena, kad beveik prieš 3 metus iki 3 metų buvo sutrumpinta bankroto plano įgyvendinimo trukmė. Tai buvo padaryta siekiant pagreitinti fizinių asmenų bankroto procesą ir padaryti jį priemone, kuri padėtų asmeniui greičiau atkurti savo mokumą.

Fizinių asmenų, kuriems iškeltos bankroto bylos, vidutinis amžius yra 45,2 metų, jauniausias bankrutuojantis asmuo bankroto proceso pradžioje buvo 23,2 metų, seniausias – 87,3 metų.