Architektūros fondas pateko į Europos architektūros institucijų elitą
Ly­gia­ver­tė par­tne­rys­tė su Ro­mos šiuo­lai­ki­nio me­no mu­zie­ju­mi MAX­XI, Lon­do­ne įsi­kū­ru­sia Ka­ra­liš­ką­ja me­no aka­de­mi­ja, Mies van Der Ro­he fon­du Bar­se­lo­no­je, Li­sa­bo­nos ar­chi­tek­tū­ros trie­na­le ir ki­to­mis ži­no­mo­mis ar­chi­tek­tū­ros or­ga­ni­za­ci­jo­mis iš Ber­ly­no, Os­lo, Ta­li­no, Belg­ra­do ir kt. To­kio pri­pa­ži­ni­mo su­lau­kė Ar­chi­tek­tū­ros fon­das, ku­ris nuo 2020 m. taps Eu­ro­pos ar­chi­tek­tū­ros in­si­tu­ci­jas vie­ni­jan­čios „Fu­tu­re Ar­chi­tec­tu­re“ plat­for­mos na­riu.

Pasak Julijos Reklaitės, vienos iš Architektūros fondo steigėjų, narystė „Future Architecture“ platformoje, kuriai dabar priklauso 23 Europos architektūros organizacijos, leis dalintis profesinėmis žiniomis, patirtimi, rengti bendrus tarptautinius projektus, kolaboracijas, rašoma pranešime spaudai.

2020 m. Architektūros fondas dirbs kartu su talentingais kūrėjais iš „Future Architecture“ tinklo ir kvies prisidėti prie fondo organizuojamų iniciatyvų, tokių kaip „Open House Vilnius“, Architektūros [pokalbių] fondas, Keliaujančios architektūros dirbtuvės ir kt.

J. Reklaitės teigimu, kvietimas tapti tarptautinio tinklo nariu parodo, kad Lietuvoje vykstantys architektūros procesai ir idėjos yra aktualios Europai.

„Future Architecture“ kasmet pakviečia prisijungti tik vieną Europos instituciją, kuri patenka į tarptautinę bendruomenę ir gali pasinaudoti visomis Europos Sąjungos remiamos platformos bendradarbiavimo galimybėmis. Platformos steigėjai šiemet sulaukė net 19 pasiūlymų iš 15 šalių, iš kurių juos labiausiai įtikino Architektūros fondo idėjos ir iniciatyvos.

J. Reklaitės teigimu, kvietimas tapti tarptautinio tinklo nariu parodo, kad Lietuvoje vykstantys architektūros procesai ir idėjos yra aktualios Europai.

„Pastaraisiais metais buvome pastebimi tarptautinėje erdvėje – reprezentavome Lietuvą 2016 ir 2018 m. Venecijos architektūros bienalėse su „Baltijos paviljonu“ ir „Pelkių mokykla“, kur sulaukėme nemažai dėmesio, kitos fondo veiklos buvo matomos ir veikimo principai stebimi. „Future Architecture“ paraiškoje pasiūlėme visas fondo kuruojamas iniciatyvas apjungti pagal vieningą temą „Kuriant pasakojimus“ („Building Narratives“). Ši kryptis jiems imponavo, jos aktualumą tik patvirtino Liublianoje vykęs narių suvažiavimas, tad tai įgyvendinsime kartu su talentingais kūrėjais, – pasakoja J. Reklaitė.

Be pasiūlytos vieningos temos Architektūros fondo komanda pateikė ir dar vieną idėją – eksperimentinę platformą, kurioje būtų galima vystyti architektūrines idėjas, neturinčias konkretaus užsakovo, taip suteikiant kūrėjams daugiau erdvės ir atpalaiduojant nuo kliento-užsakovo santykių. Šią iniciatyvą ateityje planuojama plėtoti kartu su „Future Architecture“ platformos, kurią iš dalies finansuoja ES programa „Kūrybiška Europa“, nariais.

Jau 15 metų veikiančio Architektūros fondo tikslas – populiarinti architektūrą, pasakoti apie vykstančius procesus, burti architektų bendruomenę, skleisti žinias apie Lietuvos architektūrą užsienyje.