Akcizų taikymo tvarka elektroninėms cigaretėms – paskutinę minutę
Nuo ko­vo 1 die­nos Lie­tu­vo­je įsi­ga­lios Ak­ci­zų įsta­ty­mo pa­tai­sos, pa­gal ku­rias ak­ci­zo mo­kes­čiu ap­mo­kes­ti­na­mos elek­tro­ni­nės ci­ga­re­tės ir kai­ti­na­mo­jo ta­ba­ko pro­duk­tai. Ta­čiau iki šiol ak­ci­zų tai­ky­mo šiems pro­duk­tams tvar­ka ne­nus­ta­ty­ta.

Geriausiu atveju tai ketinama padaryti trečiadienį vyksiančiame Vyriausybės posėdyje, nors Akcizų įstatymo pataisos priimtos daugiau nei prieš pusmetį, tad laiko tvarkai nustatyti buvo daugiau nei pakankamai.

Kirs per kišenę

Pataisos, pagal kurias nuo kovo 1 dienos akcizais apmokestinamas elektroninių cigarečių skystis ir į atskirą akcizais apmokestinamų prekių kategoriją išskiriami kaitinamojo tabako produktai, Seime buvo priimtos praėjusių metų birželio 28 dieną. Šiuo metu elektroninių cigarečių skystis apskritai neapmokestinamas akcizais, o kaitinamojo tabako produktai akcizų taikymo tikslais laikomi rūkomojo tabako produktais, kuriems taikomas 60,24 euro už kilogramą produkto akcizų tarifas.

Nuo kovo mėnesio importuojamiems kaitinamojo tabako produktams, kurie nėra priskiriami prie cigarų ir cigarilių, cigarečių bei rūkomojo tabako gaminių ir paruošti vartoti tik specialiame elektroniniame įrenginyje, kuriame tabako gaminiai yra kaitinami jiems nedegant, bus apmokestinami 68,6 euro už kilogramą tabako akcizo mokesčio tarifu. Per ateinančius dvejus metus tarifas augs iki 90 eurų už kilogramą tabako. Importuojamam elektroninių cigarečių skysčiui, nepriklausomai nuo to, ar jame yra nikotino, jo darinių ar ne, nuo kovo bus taikomas 0,12 euro už mililitrą skysčio akcizų tarifas.

Skaičiuojama, kad dėl naujų akcizo tarifų 10 mililitrų skysčio talpa elektroninėms cigaretėms brangs iki 6 eurų, o kaitinamojo tabako produkto pakelis – 5–6 centais.

Nieko naujo nesiūlo

Priimdamas Akcizų įstatymo pataisas Seimas numatė, jog Vyriausybė ar jos įgaliota institucija, centrinis mokesčių administratorius iki vasario 28 dienos turi priimti šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus, kuriais turėtų būti numatyta konkreti akcizų taikymo tvarka. Tačiau iki šiol jie nepriimti. Finansų ministerija sausio antrojoje pusėje parengė Vyriausybės nutarimų pakeitimo projektus, numatančius akcizų taikymo tvarką. Jie sulaukė daug priekaištų iš teisininkų, todėl vasario pradžioje, likus 20 dienų iki Akcizų įstatymo pataisų įsigaliojimo, buvo registruotas naujas Vyriausybės nutarimo projektas.

Pagal jį siūloma elektroninių cigarečių skysčiui ir kaitinamojo tabako produktams nustatyti analogišką akcizų taikymo tvarką, kokia yra taikoma ir kitoms akcizais apmokestinamoms prekėms. Be to, siūloma įteisinti kaitinamojo tabako ir elektroninių cigarečių skysčio kiekius, kurie gali būti be pridėtinės vertės mokesčio ir akcizų įvežami keleivių, atvykstančių iš trečiųjų šalių asmeniniame bagaže. Siūloma, kad oro transportu būtų galima įvežti 200 vnt. kaitinamojo tabako produktų, 50 ml elektroninių cigarečių skysčio. Kitokiu transportu – 40 vnt. kaitinamojo tabako produktų ir 20 ml elektroninių cigarečių skysčio. Tokie kiekiai, kaip aiškina Vyriausybės kanceliarijos Ekonomikos politikos grupės patarėjas Tautvydas Brazdžiūnas, siūlomi siekiant užtikrinti aiškų ir paprastą praktinį taikymą ir atsižvelgiant į tai, kad paprastai kaitinamojo tabako produktų pakuotėje būna 20 vienetų. Taip pat siūloma kaitinamojo tabako ir elektroninių cigarečių skysčio kiekio nesieti su įvežamo apdoroto tabako kiekiu.

Tikisi išvengti nesklandumų

Skaičiuojama, kad dėl naujų akcizo tarifų kaitinamojo tabako produkto pakelis brangs 5–6 centais.

Muitinės departamento Komunikacijos skyriaus vedėjas Vitas Volungevičius „Lietuvos žinioms“ tvirtino, kad muitininkai rengiasi Akcizų įstatymo pataisų įgyvendinimui, nepaisydami to, kad Vyriausybė vis delsia patvirtinti akcizų taikymo tvarką. Apie tai jie jau informavo Muitinės departamento svetainės lankytojus, su naujovėmis supažindinti muitinės postuose dirbantys pareigūnai.

„Nelaukdami, kol bus patvirtinta nacionalinė akcizų taikymo tvarka, naujovėms rengiamės vadovaudamiesi Europos Parlamento ir Europos Tarybos patvirtintu Sąjungos muitinės kodeksu. Jis taikomas tiesiogiai ir galioja visoms Europos Sąjungos šalims“, – kalbėjo V. Volungevičius.

Pasak jo, Sąjungos muitinės kodeksas yra viršesnis teisės aktas nei nacionaliniai teisės aktai, todėl nėra didelio skirtumo, yra Vyriausybė patvirtinusi akcizų taikymo tvarką ar ne. Nacionalinis teisės aktas negali iškreipti Sąjungos muitinės kodekso nuostatų. „Tikimės, kad didelių nesusipratimų tarp keliaujančiųjų bei verslo ir muitininkų dėl to nekils“, – vylėsi Muitinės departamento atstovas.

Finansų ministerija problemų dėl to, kad iki šiol nepatvirtinta akcizų taikymo tvarka, nemato. Kaip „Lietuvos žinioms“ sakė ministerijos Komunikacijos skyriaus vyriausioji specialistė Erika Bogusevičiūtė, Vyriausybės svarstomi nutarimų projektai yra daugiau techninio pobūdžio, todėl juos numatoma patvirtinti laikantis nustatytų terminų – iki vasario pabaigos.

Ydinga praktika

Seimo Biudžeto ir finansų komiteto narė Rasa Budbergytė „Lietuvos žinioms“ tvirtino, kad praktika, kai Vyriausybei siūloma priimti įstatymų įgyvendinamuosius teisės aktus kone paskutinę minutę, yra netoleruotina. „Taip būti neturėtų. Tiek Finansų ministerija, tiek Vyriausybė turėjo pakankamai laiko priimti reikiamus teisės aktus neskubėdamos. Jau seniai žinota, kad nuo kovo turi įsigalioti Akcizų įstatymo pataisos“, – kalbėjo parlamentarė.

Pasak jos, tuo, kad įstatymų įgyvendinamuosius teisės aktus suskumbama priimti vos ne paskutinėmis minutėmis iki įsigaliojant įstatymui, nepatenkinti tiek verslo atstovai, tiek kiti gyventojai.

„Visi vartotojai turi teisėtų lūkesčių žinoti ne tik įstatymų, bet ir įgyvendinamųjų aktų naujoves dar prieš jiems įsigaliojant“, – pažymėjo R. Budbergytė. Jos nuomone, kokių nors kliūčių Finansų ministerijai parengti, o Vyriausybei – priimti akcizų taikymą reglamentuojančius teisės aktus prieš mėnesį, du ar anksčiau nebuvo.