Aiškinasi “Regina Seaways“ gedimo priežastis
An­tra­die­nį in­ci­den­tą Bal­ti­jos jū­ro­je pa­ty­ręs Da­ni­jos ka­pi­ta­lo kel­tų bend­ro­vės „DFDS Sea­ways“ kel­tas „Re­gi­na Sea­ways“ šiuo me­tu ap­žiū­ri­mas Klai­pė­dos uos­te. Dau­giau in­for­ma­ci­jos apie in­ci­den­to prie­žas­tis ir ža­lą įmo­nė ža­da pra­neš­ti ket­vir­ta­die­nį.

„Keltas kol kas apžiūrimas uoste, vertinama padaryta žala, taip pat incidento priežastys. Daugiau konkrečių detalių tikimės turėti ketvirtadienį“, – BNS sakė „DFDS Seaways“ atstovas spaudai Vaidas Klumbys.

Pasak jo, keltas „Regina Seaways“ trečiadienį vėl turėjo išplaukti į Kylį. Daliai bilietus nusipirkusių keleivių buvo pasiūlyta plaukti kitu keltu ketvirtadienį, o nesutikusiems buvo grąžinti pinigai.

Apie galimą gaisrą „DFDS Seaways“ laive, plaukusiame iš Kylio į Klaipėdą, pranešta antradienį po vidurdienio, kai variklių skyriuje pastebėti dūmai. Keltas į Klaipėdą atplaukė antradienį vakare, veikiant vienam varikliui, nė vienas iš jame buvusių 335 žmonių, dauguma kurių – Vokietijos piliečiai – nenukentėjo.

Šiuo metu „DFDS Seaways“ laivyne yra 10 keltų. Jie iš Klaipėdos plaukioja į Kylį Vokietijoje ir Karlshamną Švedijoje.