Advokatas: „Linkomanijos“ byla bus paskutinė – nauja tvarka leis blokuoti svetaines be teismo
Lie­tu­vos ape­lia­ci­niam teis­mui nu­spren­dus įpa­rei­go­ti in­ter­ne­to pa­slau­gų tie­kė­jus užd­raus­ti sa­vo klien­tams pa­siek­ti „Lin­ko­ma­ni­jos“ in­ter­ne­to sve­tai­nę, to­kio spren­di­mo sie­ku­sios aso­cia­ci­jos LAT­GA at­sto­vas tei­gia, kad ši by­la ga­li bū­ti pa­sku­ti­nė to­kia, nes nuo ba­lan­džio 1 d. ne­le­ga­laus tu­ri­nio pla­tin­to­jai bus blo­kuo­ja­mi be teis­mo spren­di­mų.

Pasak asociaciją LATGA šioje byloje atstovavusio advokato Andriaus Iškausko, formalaus termino, nuo kada interneto tiekėjai turėtų pradėti blokuoti „Linkomaniją“, teismo sprendime nėra.

„Tai turėtų įvykti per protingą terminą, mes labai tikimės, kad šią savaitę „Linkomaniją“ bus užblokavę visi bylos atsakovai“, – sakė A. Iškauskas.

Trečiadienį pati „Linkomanija“ savo facebooke paskelbė, kaip išvengti blokavimo, sklando ir videoinstrukcijos, kaip tai padaryti, bet LATGA advokatas neabejoja, kad blokavimas veiks.

Trečiadienį pati „Linkomanija“ savo facebooke paskelbė, kaip išvengti blokavimo, sklando ir videoinstrukcijos, kaip tai padaryti, bet LATGA advokatas neabejoja, kad blokavimas veiks.

„Jau eidami į teismą mes žinojome, kad bus žmonių, kurie ras būdų apeiti blokavimą, tačiau ne tame esmė. Šio sprendimu valstybė pasakė, kad tokios svetainės, kaip „Linkomanija“, kuriose įžūliai pažeidinėjamos autorių teisės, yra netoleruotinos. Tikiu, kad bus nemaža dalis žmonių, kurie po šito sprendimo jau nebenorės piratauti“, – kalbėjo A. Iškauskas.

Jo teigimu, kiekvienas piratavimo apsunkinimas yra didelis laimėjimas, nes Vakarų Europos praktika rodo, kad užblokavus interneto svetainę jos lankomumas sumažėja iki 80 proc.

„Mes visi būtumėm laimingi, jeigu Lietuvoje pavyktų pasiekti bent pusę tokio rezultato“, – sakė A. Iškauskas.

Tačiau „Linkomanija“ nėra vienintelis interneto tinklapis, kuriame gausu nelegaliai platinamo turinio. Nuo balandžio 1 d. įsigalios nauja tvarka, kuri, pasak LATGA atstovo, leis paprasčiau ir lengviau apginti autorių teises net nesikreipiant į teismą.

A. Iškauskas kalbėjo, kad LATGA nesieks gaudyti ir bausti visų nelegalų turinį parsisiunčiančių vartotojų, bet juos šviesti ir sudaryti jiems kuo daugiau legalių prieigos prie autorių kūrinių šaltinių.

Apeliacinio teismo sprendimas dėl „Linkomanijos“ blokavimo dar gali būti skundžiamas Aukščiausiajam Teismui, bet, pasak A. Iškausko, atsakovai jį privalo vykdyti.