8 patarimai kaip neužkibti ant bankininkais apsimetančių sukčių kabliuko
Šiau­lių ban­kas in­for­muo­ja, kad pa­sta­ro­sio­mis die­no­mis ma­siš­kai pra­dė­jo plis­ti me­la­gin­gi laiš­kai, ku­riuo­se pra­ne­ša­ma apie ta­ria­mai ne­tei­sin­gus ban­dy­mus pri­si­jung­ti prie in­ter­ne­to ban­ko ir užb­lo­kuo­tą pa­sky­rą, sa­ko­ma pra­ne­ši­me spau­dai. Me­la­gin­guo­se laiš­kuo­se gy­ven­to­jai ra­gi­na­mi ne­del­siant pri­si­jung­ti prie sa­vo el. ban­ki­nin­kys­tės pa­sky­ros ir pa­teik­ti sa­vo mo­kė­ji­mo kor­te­lių duo­me­nis. Pa­tei­kia­ma pri­si­jun­gi­mo nuo­ro­da į ban­ko veik­lą im­ituo­jan­čią sve­tai­nę.

Be to, gyventojai sulaukia skambučių iš asmenų, kurie apsimeta Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos (FNTT) atstovais ir praneša apie neva užblokuotas banko sąskaitas. Neaiškiems asmenims atskleisdami asmeninę informaciją ir prisijungimo prie el. bankininkystės duomenis, gyventojai rizikuoja prarasti lėšas.

Jei įtariate, kad sukčiams banko veiklą imituojančioje svetainėje atskleidėte savo duomenis, nedelsiant kreipkitės į Šiaulių banką. Taip pat praneškite banko ir policijos atstovams apie bandymus išgauti banko prisijungimo duomenis.

Rekomendacijos el. bankininkystės naudotojams dėl melagingų banko veiklą imituojančių laiškų:

1. Atkreipkite dėmesį, kad bankas nesiunčia klientams laiškų apie neteisingus bandymus prisijungti prie interneto banko, paskyros ar sąskaitų blokavimą.

2. Banko darbuotojai niekada neskambina klientams telefonu, siekdami sužinoti asmeninę ar prisijungimo prie interneto banko informaciją.

3. Atidžiai patikrinkite siuntėjo el. pašto adresą. Sukčiai imituodami siuntėją susikuria panašias į banko el. pašto dėžutes, pavyzdžiui, šiuo atveju: info@sblinija.it; update@sblinija.it.

4. Dažnai sukčius išduoda laiškai, kuriuose yra gramatinių ar stiliaus klaidų.

5. Prie interneto banko visada junkitės per banko svetainę. Jokiu būdu nespauskite ant laiškuose pateiktų nuorodų, kurios gali nukreipti į apgaulingą svetainę ar užkrėsti jūsų kompiuterį virusine programa.

6. Siekdami išgauti prisijungimo duomenis ar išvilioti pinigus, dažnai sukčiai apsimeta valstybės institucijų atstovais ar teisėsaugos pareigūnais. Atkreipiame dėmesį, kad jokių institucijų atstovai neturi teisės gauti banko duomenų el. paštu ar telefonu.

7. Nepasitikėkite įtarimą keliančiomis trumposiomis žinutėmis (SMS), nespauskite žinutėse esančių nuorodų.

8. Apie gaunamus įtartinus el. laiškus ar kitus kibernetinius incidentus visuomet galite pranešti Nacionaliniam kibernetinio saugumo centrui (NKSC): https://www.nksc.lt/pranesti.html