7 faktai apie banko „Luminor“ kontrolinį akcijų paketą perkančią „Blackstone“ grupę
„The Blacks­to­ne Group“ – di­džiau­sia pa­sau­ly­je pri­va­taus ka­pi­ta­lo fon­dų val­dy­mo bend­ro­vė. Šian­dien pa­skelb­ta, kad ji įsi­gys ban­ko „Lu­mi­nor“ kon­tro­li­nį pa­ke­tą. Ta pro­ga LŽ jums pa­tei­kia 7 įdo­mius fak­tus apie „Blacks­to­ne“ gru­pę.

1. Įkūrimas

Peteris George'as Petersonas ir Stephenas A. Schwarzmanas „Blackstone“ įkūrė 1985 metais, turėdami 400 tūkst. dolerių pradinio kapitalo. Iš pradžių įmonėje dirbo keturi žmonės, 2017 metais „Blackstone“ dirbo 2360 asmenys.

2. Pavadinimas

„Blackstone“ pavadinimas yra kriptograma, sudaryta iš dviejų įkūrėjų pavardžių. Schwarz vokiečių kalboje reiškia „juodas“ (angl. black), o Peter, arba Petra graikų kalboje reiškia „akmenį“ ar „uolą“ (angl. stone).

3. Iš „Blackstone“ į Vašingtoną

1987 metais prie „Blackstone“ prisijungęs Rogeris C. Altmanas 1992 metais apleido grupę ir tapo Billo Clintono administracijos Iždo sekretoriaus pavaduotoju.

4. Turtas

Šiuo metu „Blackstone“ grupė valdo 439 milijardų dolerių vertės turtą.

5. Tapo vieša bendrove

Vienas iš dviejų įkūrėjų, P. G. Petersonas atsistatydino neilgai trukus po „Blackstone“ pirminio viešo siūlymo 2007 metais, tai yra „Blackstone“ tapus vieša bendrove. S. Schwarzmanas vis dar yra kompanijos galva ir valdytojas.

6. Tarp „Forbes“ įtakingiausiųjų

2018 metų žurnalo „Forbes“ įtakingiausių pasaulio žmonių sąraše S. Schwarzmanas užėmė 42 vietą.

7. Mecenatystė

„Blackstone“ pagrindinis direktorius ir vienas iš įkūrėjų S. Schwarzmanas padovanojo 350 milijonų dolerių Jeilio universitetui, Niujorko viešajai bibliotekai ir kitoms mokslo įstaigoms.