5 dalykai, ką reikia žinoti apie bekontaktes korteles
Ką rei­kia ži­no­ti apie be­kon­tak­tes kor­te­les? Lie­tu­vos ban­kų aso­cia­ci­jos par­eng­ta at­min­ti­nė, ku­ria so­cia­li­nia­me tink­le pa­si­da­li­no ir Lie­tu­vos po­li­ci­ja.

1 Bekontaktėse kortelėse naudojama NFC (artimo atstumo duomenų perdavimo) technologija perduoda skaitmeninius duomenis tik labai mažu – 4 cm ir mažiau – atstumu.

2 Bekontaktės mokėjimo kortelės yra saugios, nes jose įdiegta tokia pat apsauga nuo sukčiavimo, kaip ir įprastose mokėjimo kortelėse. Atliekant mokėjimo operaciją jūsų duomenys saugiai perduodami į skaitytuvą. Kartais atliekant bekontaktį mokėjimą jūsų bus paprašyta įvesti PIN kodą, net jei pirkinio suma bus mažesnė nei 25 eurai. Tai papildomas saugumo sprendimas, užtikrinantis, kad kortele naudojasi būtent jos savininkas.

3 Bekontaktėse kortelėse įdiegta speciali apsaugos funkcija, kuri užtikrina, kad net ir kelis kartus priglaudus kortelę, suma bus nuskaityta vieną kartą. Apie įvykdytą atsiskaitymą visada praneša garsinis signalas. Jį išgirdus kortelę galima atitraukti nuo skaitytuvo. Tačiau, kad ir kiek ilgai laikysite priglaudę kortelę, tai neturės jokios įtakos atsiskaitymų skaičiui – suma bus nurašyta tik vieną kartą.

4 Esant poreikiui, bekontakčio atsiskaitymo funkciją galima bet kada išjungti (arba vėl aktyvinti) prisijungus prie internetinio banko, paskambinus į banką arba atvykus į banko skyrių.

5 Klientai gali nustatyti automatinius mobiliųjų programėlių pranešimus (angl. push notifications), kurie gaunami į išmanųjį telefoną, jei nuo sąskaitos nurašomi arba į ją gaunami pinigai. Tokiu atveju klientas visada gaus pranešimą, kai tik iš jo sąskaitos bus nurašyti pinigai, ir galės stebėti, ar tarp jų nepasitaikė neteisėta ar neįprasta finansinė operacija. Taip pat galima užsisakyti SMS žinutes (automatinius pranešimus SMS žinutėmis) iš banko.