40 tūkst. senjorų džiaugiasi didesnėmis pensijomis
„Sod­rai“ pers­kai­čia­vus da­lį pen­si­jų, apie 40 tūkst. sen­jo­rų jos kiek pa­di­dė­jo, o da­lies mo­kė­ji­mą at­nau­ji­nus, kai ku­riems pen­si­nin­kams iš­mo­ka­ma vien­kar­ti­nė iš­mo­ka, sie­kian­ti ke­lias de­šim­tis ar ke­lis šim­tus eu­rų.

„Sodra“ iki kovo pabaigos pensijas perskaičiavo žmonėms, gaunantiems iki 1995 metų paskirtas senatvės pensijas ir iki 2017 metų pabaigos sukaupusiems daugiau nei 30 metų stažo.

„Sodros“ teigimu, šiemet papildomai bus išmokėta apie 6 mln. eurų pensijų. Iš viso pensijoms šiemet skirta per 3,1 mlrd. eurų.

Iki praėjusių metų paskirtų senatvės pensijų mokėjimas atnaujintas ir jos pradėtos mokėti gyventojams, sulaukusiems senatvės pensijos amžiaus ir gaunantiems neįgalumo pensiją – dėl perskaičiavimo jų senatvės pensijos padidėjo.

Padidintos pensijos ir nepriemokos į žmonių sąskaitas jau išmokėtos, o likusiems bus pristatytos į namus.

Senatvės pensijos perskaičiuotos 21 tūkst., o mokėjimas atnaujintas 23 tūkst. gyventojų.