„Yandex. Taxi“ vis dar nepatariama naudotis
Na­cio­na­li­nis ki­ber­ne­ti­nio sau­gu­mo cen­tras, tre­čią mė­ne­sį ste­bin­tis Vil­niu­je vei­kian­čios bend­ro­vės „Yan­dex“ veik­lą, gy­ven­to­jus ra­gi­na ir to­liau ne­si­nau­do­ti pa­vė­žė­ji­mo pa­slau­gas tei­kian­čios bend­ro­vės „Yan­dex. Ta­xi“ prog­ra­mė­le, pra­ne­šė LRT ra­di­jo lai­da „Ry­to gar­sai“.

Saugumo specialistai yra nustatę, kad ši programėlė reikalauja prieigos prie jautrių vartotojų duomenų ir perduoda juos į adresus Rusijoje.

Nacionalinio kibernetinio saugumo centro vadovas Rytis Rainys sako, kad nustatyti, kiek žmonių Lietuvoje šia programėle naudojasi, nėra techninių galimybių.

Prieš tris mėnesius kompanijai „Yandex“ pradėjus veiklą Lietuvoje, pasirodė įtarimų, kad jos vadovai turi sąsajų su Kremliui artimais žmonėmis ir tai yra grėsmė nacionaliniam saugumui. „Yandex“ atstovai tokias sąsajas neigė.