„Vilnius Connect“ – regioninės svarbos projekto statusas
Vil­niaus ge­le­žin­ke­lio sto­ties te­ri­to­ri­jos mo­der­ni­za­vi­mo pro­jek­tui „Vil­nius Con­nect“ su­teik­tas re­gio­ni­nės svar­bos pro­jek­to sta­tu­sas. Tam ket­vir­ta­die­nį pri­ta­rė Vil­niaus re­gio­no ta­ry­ba, pra­ne­šė bend­ro­vė „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liai“.

Toks statusas leis sklandžiau įgyvendinti projektą, kuris apims susisiekimo, modernių biurų, prekybos, paslaugų ir pramogų parką, teigia įmonė.

„Įgyvendinus projektą, pagerės susisiekimo sąlygos tarp regionų ir darbo vietų, bus sukurta patraukli ir šiuolaikinė paslaugų, poilsio ir laisvalaikio infrastruktūra, kurios naudą pajus šimtai tūkstančių žmonių“, – pranešime sakė „Lietuvos geležinkelių“ generalinis direktorius Mantas Bartuška.

Planuojant iš esmės pertvarkyti geležinkelio stoties rajoną, miesto savivaldybė dar pernai pradėjo teritorijos tarp Panerių, Geležinkelio, Stoties ir Seinų gatvių detaliojo plano rengimą.

Naujame plane bus numatyti pėsčiųjų ir dviračių takai, laisvalaikio bei poilsio erdvės, automobilių stovėjimo aikštelės, miesto keliai, teritorijos užstatymo ribos bei jos panaudojimo galimybės, įvertinti kiti infrastruktūros pakeitimai.

„Lietuvos geležinkeliai“ dar pernai birželį paskelbė, kad „Vilnius Connect“ bus vystomas etapais: pirmajame planuojama atnaujinti viešą infrastruktūrą ir bendruomenines erdves, įrengti biurus, į kuriuos ketinama perkelti „Lietuvos geležinkelių“ centrinę būstinę, o galbūt persikels ir Vilniaus savivaldybės administracija.

„Vilnius Connect“ centras atitiks Berlyno, Frankfurto, Vienos geležinkelio stočių koncepciją, kai vienoje vietoje galima gauti daug paslaugų – maitinimo, apgyvendinimo, biuro nuomos. Per Vilnių bus tiesiama ir europinio geležinkelio vėžė „Rail Baltica“, Vilnių sujungsiantis su Kaunu, Panevėžiu, Varšuva, Ryga, Talinu, Pernu ir Helsinkiu.